Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Aby dostać pieniądze za czas choroby, musisz spełnić pewne warunki

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Przy tzw. umowach śmieciowych pojawia się wiele wątpliwości dotyczących praw pracownika. Jedną z nich jest prawo do zwolnienia lekarskiego w czasie trwania umowy zlecenie. Zastanawiasz się, czy w trakcie umowy zlecenia możesz iść na płatne zwolnienie lekarskie? Rozwiejemy twoje wątpliwości.

Więcej podobnych artykułów przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie podlega pod uregulowania Kodeksu pracy, przez co pracownik pozbawiony jest wielu przywilejów. Zleceniobiorcy często zastanawiają się, czy mogą iść na zwolnienie lekarskie podczas trwania umowy zlecenia. Okazuje się, że nie musi to być czas bezpłatnego siedzenia w domu. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. 

Zobacz wideo Ograniczenia dla osób, które nie chcą się szczepić? Komentuje prezes PSL

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Czy zleceniobiorca może iść na L4? 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest jednak w przypadku tego typu umowy dobrowolne i pracownik sam musi zdecydować, czy chce odprowadzać składki. Jedynie studenci nie mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 

Prawo do płatnego zwolnienia chorobowego przysługuje każdej osobie, która opłaca składkę chorobową. W odróżnieniu od pracowników etatowych zleceniobiorcy robią to dobrowolnie. Jeśli zdecydujesz się na opłacanie składki zdrowotnej przy zawieraniu umowy, to masz prawo iść na płatne zwolnienie lekarskie. Tzw. L4 wystawia lekarz na druku ZUS ZLA. O swojej niedyspozycji zleceniobiorca musi powiadomić pracodawcę najpóźniej w ciągu 2 dni. Zwolnienie wysyłane jest najczęściej elektronicznie do pracodawcy. Jeśli jednak wydano je w formie papierowej, to w ciągu tygodnia trzeba je dostarczyć pracodawcy. W przypadku gdy siódmy dzień przypada w dzień wolny od pracy, to uznaje się, że można je dostarczyć pierwszego dnia roboczego, po dniu wolnym. 

Jest jeszcze jeden warunek, który należy spełnić, aby mieć prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Zleceniobiorca objęty ubezpieczeniem chorobowym uzyska prawo do pobierania zasiłku chorobowego dopiero po 90 dniach nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do tego okresu wlicza się poprzednie ubezpieczenia chorobowe, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? 

Część pracodawców przy zawieraniu umowy zlecenie daje do wypełnienia druk ze zgodą na odprowadzanie składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli jednak nie otrzymałeś takiego druku, to musisz złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Ma on wtedy obowiązek zarejestrować cię w ZUS-ie. Od tego momentu pracownik objęty jest ubezpieczeniem chorobowym. 

Więcej o: