Zasiłek dla bezrobotnych 2021. Nie każdy bezrobotny otrzyma wsparcie

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Jego wysokość zależy od stażu pracy. Aby otrzymać świadczenie, bezrobotny musi spełniać określone warunki. Na jakich zasadach jest udzielany? Poznaj warunki.

Więcej podobnych artykułów przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl.

Osoby, które straciły pracę, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Jednym z warunków przyznania świadczenia jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Jakie są pozostałe warunki? 

Zobacz wideo Rynek pracy po pandemii. Silna pozycja pracowników. "Nikt się tego nie spodziewał"

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych mają osoby: 

 • zarejestrowane w urzędzie pracy; 
 • dla których w urzędzie pracy nie ma odpowiedniej propozycji pracy, stażu czy przygotowania zawodowego.
 • posiada co najmniej roczny staż pracy. Bezrobotny musi wykazać, że przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy - dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoją pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Podatki (zdjęcie ilustracyjne)Rewolucja w podatkach 2022. W kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy

Kto nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych? 

Zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymają osoby, które: 

 • nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego, stażu lub pracy po wydaniu skierowania przez UP; 
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (wyjątki stanowią: rozwiązanie umowy o pracę, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo jeśli pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków); 
 • odbywają praktykę absolwencką i otrzymują wynagrodzenie w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy została z tą osobą rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne).

Które świadczenia wzrosną wraz z płacą minimalną?Ekwiwalent za urlop 2021 - nie każdy go otrzyma. Czy należą ci się pieniądze?

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2021? 

Kwota zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest raz do roku w czerwcu. Wysokość zależy od stażu pracy, do którego wliczane są także okresy:

 • urlopu wychowawczego,
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Osoby, których staż pracy jest mniejszy niż 5 lat, otrzymają zasiłek obniżony w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego. 100 proc. zasiłku otrzymają ci, którzy przepracowali od 5 do 20 lat, natomiast bezrobotni ze stażem pracy powyżej 20 lat mogą liczyć na zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego. Ile pieniędzy otrzyma bezrobotny w 2021 roku. Poniżej przedstawiamy tabelę wysokości zasiłku. 

Zasiłek dla bezrobotnychZasiłek dla bezrobotnych redakcja

Więcej o: