Ekwiwalent za urlop 2021 - nie każdy go otrzyma. Sprawdź, czy należą ci się pieniądze

Komu należy się ekwiwalent za urlop 2021? Rekompensata pieniężna za niewykorzystane dni urlopowe należy się pracownikowi tylko w jednym wypadku. Jakim? Odpowiadamy.
Zobacz wideo Co zrobić, gdy biuro podróży upada?

Więcej podobnych artykułów przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego i nie może się tego prawa zrzec. Zatrudniony powinien skorzystać z urlopu w roku, za który jest on należny, a jeśli tego nie zrobi, może wykorzystać go do 30 września kolejnego roku. Tylko w niektórych okolicznościach pracownik może otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Ekwiwalent za urlop 2021. Komu należą się pieniądze za niewykorzystany urlop? 

Pracownik otrzyma ekwiwalent za urlop tylko i wyłącznie wtedy, kiedy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku o pracę. 

W trakcie trwania umowy o pracę lub w przypadku, gdy pracodawca i pracownik planują przedłużenie stosunku o pracę, ekwiwalent za urlop nie zostanie wypłacony, a pracownik musi wykorzystać urlop fizycznie. 

Ekwiwalent za urlop 2021. Kiedy zostanie wypłacony? 

Osobom, którym kończy się stosunek o pracę, a nie mają możliwości wykorzystania przysługującego im urlopu (np. nauczyciele, którzy podpisali umowę do końca roku szkolnego), zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracodawca powinien wypłacić pieniądze najpóźniej w ostatnim dniu pracy. 

Kalkulator ekwiwalentu za urlop. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2021? 

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop jest bardzo proste. Musisz znać tylko wysokość swojego wynagrodzenia i współczynnik ekwiwalentu na obowiązujący rok. 

Współczynnik ekwiwalentu wylicza się następująco: 
x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 

W 2021 roku współczynnik wynosi 21 dni. 

Aby wyliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu, wystarczy miesięczne wynagrodzenie podzielić przez 21.  

Przykład: Miesięczne wynagrodzenie pracownika, wynosi 2800 zł brutto. Przysługuje mu jeszcze 5 dni niewykorzystanego urlopu. Ile wyniesie ekwiwalent za urlop? 
2800/21 = 133,33 zł 
133,33 zł x 5 = 666,65 zł brutto

Więcej o: