Dodatki do pensji i minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli 2021

Poza podstawowym wynagrodzeniem, do pensji nauczyciela wliczane są również dodatki. Za co można je otrzymać? W jaki sposób są przyznawane i ile wynosi minimalne wygrodzenie dla nauczycieli? Odpowiadamy.

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Podstawowe wynagrodzenie nauczyciela w 2021 roku

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala minister edukacji. Na wysokość pensji wpływają takie czynniki, jak:

 •        posiadane kwalifikacje zawodowe,
 •        wymiar zajęć obowiązkowych,
 •        stopień awansu.

Obecnie - w 2021 roku, pensja nauczyciela w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji, może wynosić od 2800 zł do 4046 zł.

Najwyższe wynagrodzenie otrzymają nauczyciele po studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym - stażyści 2949 zł, kontraktowi 3034 zł, natomiast dyplomowani 4046 zł.

Nieco niższe zarobki proponowane są dla nauczycieli po studiach magisterskich, ale bez przygotowania pedagogicznego, bądź nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym - stażyści 2818 zł, kontraktowi 2823 zł i dyplomowani 3523zł

Najniższe pensje przysługują nauczycielom z tytułem licencjata bądź inżyniera, ale bez przygotowania pedagogicznego, wówczas stażyści otrzymują 2800 zł, kontraktowi - 2818 zł, a dyplomowani - 3079 zł.

Jakie dodatki mogą otrzymać nauczyciele i od czego jest uzależniona ich wysokość?

Wysokość dodatków jest uzależniona przede wszystkim od:

 1. jakości wykonywanej pracy,
 2. okresu zatrudnienia,
 3. zadań i zajęć dodatkowych,
 4. warunków pracy,
 5. sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska.

Do dodatków, które wchodzą w skład średniego wynagrodzenia zaliczają się:

 •        dodatek za wysługę lat,
 •        dodatek za warunki pracy,
 •        dodatek funkcyjny,
 •        dodatek motywacyjny.

Poza powyższymi dodatkami, nauczyciel może otrzymać również jednorazowy dodatek uzupełniający. Wypłacany jest on w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę (po przeprowadzonej analizie poniesionych wydatków z ubiegłego roku) uzna, że nauczycielowi nie wypłacono średniej pensji - w odniesieniu do średnich wynagrodzeń. Nauczyciel wówczas ma obowiązek otrzymać owe wyrównanie.

Więcej o: