Dodatki do pensji i minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli 2021

Poza podstawowym wynagrodzeniem, do pensji nauczyciela wliczane są również dodatki. Za co można je otrzymać? W jaki sposób są przyznawane i ile wynosi minimalne wygrodzenie dla nauczycieli? Odpowiadamy.

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Podstawowe wynagrodzenie nauczyciela w 2021 roku

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala minister edukacji. Na wysokość pensji wpływają takie czynniki, jak:

 •        posiadane kwalifikacje zawodowe,
 •        wymiar zajęć obowiązkowych,
 •        stopień awansu.

Obecnie - w 2021 roku, pensja nauczyciela w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji, może wynosić od 2800 zł do 4046 zł.

Najwyższe wynagrodzenie otrzymają nauczyciele po studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym - stażyści 2949 zł, kontraktowi 3034 zł, natomiast dyplomowani 4046 zł.

Pensja (zdjęcie ilustracyjne)Pensja minimalna 2022. Jak zmieni się najniższa stawka godzinowa?

Nieco niższe zarobki proponowane są dla nauczycieli po studiach magisterskich, ale bez przygotowania pedagogicznego, bądź nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym - stażyści 2818 zł, kontraktowi 2823 zł i dyplomowani 3523zł

Najniższe pensje przysługują nauczycielom z tytułem licencjata bądź inżyniera, ale bez przygotowania pedagogicznego, wówczas stażyści otrzymują 2800 zł, kontraktowi - 2818 zł, a dyplomowani - 3079 zł.

Jakie dodatki mogą otrzymać nauczyciele i od czego jest uzależniona ich wysokość?

Wysokość dodatków jest uzależniona przede wszystkim od:

 1. jakości wykonywanej pracy,
 2. okresu zatrudnienia,
 3. zadań i zajęć dodatkowych,
 4. warunków pracy,
 5. sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska.

Do dodatków, które wchodzą w skład średniego wynagrodzenia zaliczają się:

 •        dodatek za wysługę lat,
 •        dodatek za warunki pracy,
 •        dodatek funkcyjny,
 •        dodatek motywacyjny.

Minister edukacji i nauki Przemysław CzarnekCzarnek składa życzenia nauczycielom. "Przekazuję wyrazy szacunku"

Poza powyższymi dodatkami, nauczyciel może otrzymać również jednorazowy dodatek uzupełniający. Wypłacany jest on w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę (po przeprowadzonej analizie poniesionych wydatków z ubiegłego roku) uzna, że nauczycielowi nie wypłacono średniej pensji - w odniesieniu do średnich wynagrodzeń. Nauczyciel wówczas ma obowiązek otrzymać owe wyrównanie.

Więcej o: