Emerytura po mężu. Kto może liczyć na otrzymanie renty rodzinnej? [PORADNIK]

Renta rodzinna, potocznie znana jako emerytura po zmarłym mężu, to świadczenie, o które może się ubiegać emeryt w przypadku śmierci drugiego z małżonków. Ale nie każda wdowa je otrzyma. Kto więc zyskuje prawo do renty rodzinnej?
Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Zgodnie z art. 65 ustawy emerytalnej świadczenie przysługuje uprawnionym członkom rodziny. Zmarły w chwili śmierci musiał mieć już jednak ustalone prawo do emerytury lub renty, spełniać warunki wymagane do ich uzyskania albo pobierać zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kto może się starać o przejęcie pieniędzy?

Emerytura rodzinna - kto może starać się o świadczenie?

O przejęcie świadczenia po zmarłym może ubiegać się jego małżonek, dzieci (także dzieci drugiego małżonka czy dzieci przysposobione), wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymywane przed osiągnięciem pełnoletności oraz rodzice (także macocha, ojczym i osoby przysposabiające).

Emerytura po mężu. Jakie warunki musi spełnić wdowa?

Ustawa emerytalna określa warunki, jakie musi spełnić małżonek, by otrzymać świadczenie po zmarłym. Przede wszystkim wdowa w chwili śmierci męża musi mieć ukończone 50 lat lub być niezdolna do pracy albo musi wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej (jeśli nie ukończyło 16 lat lub 18 w przypadku dalszej nauki w szkole). 

Prawo do renty rodzinnej zyska również wdowa, która osiągnęła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, ale nie później niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od momentu, kiedy przestała wychowywać dzieci. Wdowa, która natomiast nie spełnia żadnych wymienionych warunków, a która nie ma żadnych źródeł utrzymania, przez rok po śmierci męża może liczyć na prawo do okresowej renty rodzinnej.

Ile wynosi renta rodzinna?

Wysokość renty rodzinnej zależna jest od liczby osób uprawnionych do jej pobierania. Dla jednej osoby uprawnionej jest to 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch - 90 proc., a dla trzech lub więcej - 95 proc. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje łącznie jedna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części

Więcej o: