Becikowe 2021. Gdzie złożyć wniosek? Kiedy otrzymasz świadczenie?

Becikowe w 2021 roku będzie przyznawane na dotychczasowych zasadach. Komu przysługuje świadczenie? Gdzie złożyć wniosek? Jakie dokumenty trzeba przygotować? Odpowiadamy.
Zobacz wideo Piotr Kuczyński o transferach socjalnych rządu: Groźne jest to, że to są wydatki na lata, nikt tego nie odbierze

Becikowe jest potoczną nazwą jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 złotych z tytułu urodzenia się dziecka. Kryteria i warunki jego przyznania zostały określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W 2021 roku nie ma zaplanowanych zmian.

Becikowe 2021. Kto może uzyskać zapomogę?

Becikowe przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Możesz dostać od państwa zapomogę jeśli: dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto, matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną, a jeśli samotnie wychowujesz dziecko - możesz otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątki:

  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
  • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
  • rodzice - zgodnie z orzeczeniem sądu - sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Becikowe 2021. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć zarówno elektronicznie, jak i osobiście w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, składa się go w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Dokumenty o przyznanie zapomogi możesz złożyć: w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej, w innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie np. w centrum świadczeń, albo elektronicznie za pośrednictwem portalu emp@tia. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu jednego miesiąca.

Najpopularniejsze imiona 2021Najpopularniejsze imiona 2021. Z podium zniknęli "rzymska mimoza" i "ochraniany"

Więcej o: