Świadczenie przedemerytalne. Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? [LISTA]

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się osoby z długim stażem pracy i statusie osoby bezrobotnej. To jednak nie jedyne wytyczne, które należy spełniać, aby je otrzymać. Dla osób chcących ubiegać się o świadczenie przedemerytalne wymagane są dwa warunki (wspólne oraz indywidualne), które będą decydujące w tej sprawie.

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego jest uzależnione od spełniania warunków wspólnych (które są takie same dla wszystkich osób ubiegających się o nie) oraz indywidualnych.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Świadczenie przedemerytalne - warunki wspólne

Do wspólnych warunków, które musi spełniać każda osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, należy m.in. status osoby bezrobotnej. Ponadto ubiegający się, musi mieć udokumentowane pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, które trwało co najmniej przez 180 dni. Dodatkowo, podczas trwania tego okresu, nie mógł on, z przyczyn nieuzasadnionych, odmówić propozycji zatrudnienia przez urząd pracy.

Należy także podkreślić, że wniosek dot. świadczenia przedemerytalnego, należy złożyć po otrzymaniu przez urząd pracy zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (180 dni) - w ciągu 30 dni.

Poza warunkami wspólnymi, należy spełniać również warunki indywidualne. Będą one inne dla każdego - w zależności od jego wieku, powodów przez które stosunek pracy ustał, a także stażu pracy.

Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne14. emerytura 2021. Wwyliczenia. Ile wyniesie "czternastka"?

Świadczenie przedemerytalne - jakie warunki indywidualne trzeba spełnić?

Do niektórych warunków indywidualnych zalicza się:

  • ukończenie 56 lat i 20 lat stażu pracy (dotyczy kobiet); ukończenie 61 lat i 25 lat stażu pracy (dotyczy mężczyzn) - gdy pracę utracono z powodu niewypłacalności zakładu lub jego likwidacji (u tego pracodawcy zatrudnienie musiało wynosić również min. sześć miesięcy),
  • ukończenie 55 lat i okres uprawniający do emerytury wynosi co najmniej 30 lat (dotyczy kobiet); ukończenie 60 lat i okres uprawniający do emerytury wynosi co najmniej 35 lat (dotyczy mężczyzn) - gdy pracę utracono z winy pracodawcy,
  • posiadany okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata (dotyczy kobiet) i 39 lat (dotyczy mężczyzn) - pracę utracono z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, udowodnione do 31 grudnia roku poprzedzającego ustanie stosunku pracy (u tego pracodawcy zatrudnienie musiało wynosić min. 6 miesięcy),
  • staż pracy wynoszący co najmniej 35 lat (dotyczy kobiet) i 40 lat (dotyczy mężczyzn) - pracę utracono z powodu winy pracodawcy.

14. emerytura (zdjęcie ilustracyjne)Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Polacy nie kryją zaskoczenia

Więcej informacji i wymogów indywidualnych dotyczących otrzymania świadczenia przedemerytalnego, można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce: Świadczenia - Świadczenia przedemerytalne - Warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego.

Więcej o: