Urlop a staż pracy - jak obliczyć? Czy do urlopu wliczają się lata nauki? [PORADNIK]

Długość urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od stażu pracy. Przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Niestety, urlop płatny nie dotyczy umów cywilnoprawnych, którymi są: umowa o dzieło oraz umowa zlecenie. W jaki sposób obliczyć przysługujące dni?

Urlop, w zależności od stażu pracy, może wynosić 20 lub 26 dni. W jaki sposób liczba przepracowanych lat wpływa na jego długość?

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Urlop 2021. Liczba przepracowanych lat a długość urlopu

Przysługujące dni urlopu obliczane są indywidualnie każdemu pracownikowi - w zależności od przepracowanych przez niego lat. Jeżeli osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, krócej niż 10 lat - wówczas przysługiwać jej będzie 20 dni urlopu. Natomiast, jeżeli przepracowanych zostało 10 lat i więcej - urlop będzie wynosił 26 dni.

Liczbę godzin urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. 1/2 etatu, 3/4 etatu) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu jego pracy.

Warto pamiętać, że lata pracy sumują się - co to znaczy? Oznacza to, że do okresu zatrudnienia, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy, a także długość ich trwania. Na wymiar przysługującego urlopu nie ma również wpływu sposób ustania stosunku pracy (np. zwolnienie dyscyplinarne).

Czy do urlopu wliczają się lata nauki?

Do okresu pracy, od którego zależy liczba dni urlopu, wliczają się również lata nauki. Przysługują one tylko w przypadku ukończenia danego etapu edukacji.

  • Zasadnicza szkoła zawodowa - 3 lata (wliczone do stażu pracy),
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,
  • Średnia szkoła zawodowa - 5 lat,
  • Szkoła policealna - 6 lat,
  • Szkoła wyższa - 8 lat.

Trzeba w tym miejscu również wspomnieć, że okresy nauki nie podlegają zsumowaniu. Wobec tego, jeżeli dana osoba ukończyła np. średnią szkołę ogólnokształcącą oraz szkołę wyższą, okres, który zostanie wliczony do stażu pracy wynosi 8 lat.

Jeżeli pracownik uczęszczał, do którejś z powyższych szkół podczas trwania zatrudnienia, to do okresu pracy wlicza się rozwiązanie dla niego korzystniejsze - czyli okres zatrudnienia lub okres nauki.

Więcej o: