Spis powszechny 2021. Na jakie pytania nie trzeba odpowiadać? To już ostatni dzień na wzięcie udziału

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zakończy się już dziś - w czwartek 30 września. Udział w badaniu jest obowiązkowy zarówno dla wszystkich obywateli, jak i emigrantów czy cudzoziemców przebywających na terenie kraju. Na jakie pytania należy odpowiedzieć podczas wywiadu? Na które można nie odpowiadać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i zakończy się w czwartek 30 września. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a niedopełnienie formalności w terminie grozi karą finansową w wysokości do 5 tysięcy złotych. 

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Spis powszechny 2021. Jakie pytania znajdują się w formularzu? [LISTA]

Pytania w spisie powszechnym:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wyboru z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

Wszystkie pytania w spisie powszechnym można znaleźć w liście na stronie spis.gov.pl.

Spis powszechny 2021 (zdjęcie ilustracyjne) Spis Powszechny 2021. Jak sprawdzić, czy jest się spisanym?

Spis powszechny 2021. Na które pytania nie musimy odpowiadać? 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie wszystkie pytania zamieszczone w formularzu spisu powszechnego są obowiązkowe. Mowa tutaj np. o tym dotyczącym wiary, w którym możemy wybrać opcję "nie chcę odpowiadać na to pytanie". Zgodnie z konstytucją nie ma konieczności odpowiadania, ponieważ w Polsce obowiązuje wolność religii i wyznania.

- Pytania o wyznanie i wiarę, podobnie jak pytania o przynależność do mniejszości etnicznych nie są obowiązkowe. Tam [w spisie - red.] jest opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie" - mówił w rozmowie z money.pl dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego

- Takie pytania były zadawane w poprzednich spisach i są ciekawą charakterystyką społeczeństwa. Dlatego wszystkich namawiam, żeby tutaj na nie też odpowiedzieć - mówił prezes GUS. - Gwarantujemy tu pełne bezpieczeństwo. Te dane są wykorzystywane tylko w celu agregacji statystycznych. Nigdy nie do przetwarzania indywidualnych danych - zaznaczał dr Rozkrut.

Spis powszechny (zdjęcie ilustracyjne) Spis Powszechny 2021. Są problemy z dodzwonieniem się do GUS

Więcej o: