Opieka nad chorym dzieckiem. Komu przysługują dni wolne od pracy? [PORADNIK]

Jesień i zima to pory roku, podczas których nie trudno o infekcję. Szczególnie narażone są na nie dzieci, które potrzebują opieki rodziców. Którym pracowniku przysługują dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem? Odpowiadamy.

Na jakich zasadach rodzie mogą skorzystać z opieki nad chorym dzieckiem? Ile dni wolnego przysługuje rodzicom na dziecko i kto może liczyć na świadczenie finansowe?

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Opieka nad chorym dzieckiem. Dwa dni wolnego na dziecko w roku

Jak wynika z art. 188 Kodeksu pracy, każdemu pracownikowi przysługują dwa dni wolne w roku kalendarzowym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Dni te mogą być podzielone na godziny, a decyzja o sposobie odbioru przynależnych dni należy do pracownika.

Pracownik, który chce wziąć dni wolne do opieki nad chorym dzieckiem, nie musi przedstawiać swojemu pracodawcy historii choroby dziecka ani innych dokumentów, które mogłyby poświadczyć chorobę dziecka. Co więcej, warto pamiętać, że jeśli rodzic nie skorzysta z dni wolnych w danym roku kalendarzowym, to dni te nie przejdą na kolejny rok, ale przepadną.

Opieka nad chorym dzieckiem. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko?

Rodzicom, którzy zdecydują się na wykorzystanie dni wolnych z powodu choroby dziecka, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Wysokość tego zasiłku wynosi 80 proc. podstawy wymiaru i jest obliczany tak, jak zasiłek chorobowy, czyli na podstawie średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Rodzic, który chce otrzymać zasiłek opiekuńczy musi posiadać zaświadczenie lekarskie na druku ZLA (analogicznym jak w przypadku choroby pracownika) z informacją o sprawowaniu opieki nad chorym dzieckiem. Należy również wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15A i przekazać go do ZUS, jeśli firma zatrudnia do 20 pracowników lub pracodawcy, jeśli firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników.

Uwaga. Jeśli dziecko powyżej dwóch lat potrzebuje opieki, ale mogą zaopiekować się nim osoby, które przebywają w gospodarstwie domowym, rodzicowi nie przysługuje zasiłek.

Więcej o: