14. emerytura 2021. Wyliczenia. Ile wyniesie "czternastka"?

Już w listopadzie seniorzy dostaną dodatkowe świadczenia - 14. emeryturę. Niestety nie każdemu zostaną wydane pieniądze. Sprawdź, kto otrzyma "czternastkę" i ile wyniesie.
Zobacz wideo Wypalenie zawodowe uznane za poważne zagrożenie dla zdrowia

Wypłatą zostanie objętych 9,1 mln emerytów - 93,76 proc. ogółu - w tym ok. 7,9 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości - w kwocie najniższej emerytury - a ok. 1,2 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie. Koszt wypłaty "czternastki" szacuje się na 11,4 mld zł.

14. emerytura - kogo obejmie świadczenie? 

Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W przypadku gdy jedna osoba będzie miała prawo do wielu świadczeń, otrzyma jedno. 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej osób.

Ile wyniesie "czternastka"? Wyliczenia

Pełną kwotę dostaną ci, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto, w tym również osoby, które ze względu na niski staż pracy otrzymują emerytury poniżej minimalnej kwoty. 

Pełna wysokość 14. emerytury to 1250,88 zł brutto. Pozostali otrzymają "czternastkę" pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" - jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, "czternastka" będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Poniżej znajdują się dokładne wyliczenia: 

2950 zł brutto emerytury - 981,88 zł 14. emerytury netto

3000 zł brutto emerytury - 940,50 zł 14. emerytury netto

3050 zł brutto emerytury - 900,13 zł 14. emerytury netto

3100 zł brutto emerytury - 858,75 zł 14. emerytury netto

3150 zł brutto emerytury - 818,38 zł 14. emerytury netto

3200 zł brutto emerytury - 777 zł 14. emerytury netto

3250 zł brutto emerytury - 736,63 zł 14. emerytury netto

3300 zł brutto emerytury - 695,25 zł 14. emerytury netto

3350 zł brutto emerytury - 654,88 zł 14. emerytury netto

3400 zł brutto emerytury - 613,50 zł 14. emerytury netto

3450 zł brutto emerytury - 573,13 zł 14. emerytury netto

3500 zł brutto emerytury - 531,75 zł 14. emerytury netto

3550 zł brutto emerytury - 491,38 zł 14. emerytury netto

3600 zł brutto emerytury - 450 zł 14. emerytury netto

3650 zł brutto emerytury - 409,63 zł 14. emerytury netto

3700 zł brutto emerytury - 368,25 zł 14. emerytury netto

3750 zł brutto emerytury - 327,88 zł 14. emerytury netto

3800 zł brutto emerytury - 286,50 zł 14. emerytury netto

3850 zł brutto emerytury - 246,13 zł 14. emerytury netto

3900 zł brutto emerytury - 204,75 zł 14. emerytury netto

3950 zł brutto emerytury - 164,38 zł 14. emerytury netto

4000 zł brutto emerytury - 123 zł 14. emerytury netto

4050 zł brutto emerytury - 99,63 zł 14. emerytury netto 

4100 zł brutto emerytury - 50,25 zł 14. emerytury netto.

Więcej o: