Zaległy urlop - wniosek można złożyć tylko do 30 września. Ważna zmiana w związku z epidemią koronawirusa

Do dnia 30 września musimy złożyć wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dopilnowanie tego i udzielenie dni wolnych pracownikom w określonym czasie. Upłynięcie tego terminu i nieodebranie zaległych dni wolnych może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Co w przypadku zaległego urlopu zmieniła pandemia?

Ostatnim dniem, w którym możemy złożyć wniosek oraz wykorzystać zaległy urlop, jest 30 września. W przypadku nieodebrania wolnego w terminie, pracodawcę będą czekały poważne konsekwencje.

Zobacz wideo skutki wprowadzenia dochodu podstawowego

Zaległy urlop. Czy musimy go wykorzystać?

Niewykorzystany urlop z danego roku musi zostać przez pracowników odebrany w roku następnym - do ostatniego dnia września. W praktyce oznacza to, że jeżeli pozostały nam dni wolne z 2020 roku, musimy skorzystać z nich najpóźniej do dnia 30 września 2021r.

Dni wolne przechodzące na kolejny rok są tzw. urlopem zaległym i nie mogą zostać wypłacone nam przez pracodawcę jako ekwiwalent. Nie mogą również przepaść, bowiem za ich niewykorzystanie, na pracodawcę może zostać nałożona kara finansowa. Grzywna, w tym przypadku, wynosi czasem nawet do 30 tys. zł.

Urlop wypoczynkowy 2021. O co wnioskować jeśli skończyły ci się dni wolne?Urlop wypoczynkowy 2021. O co wnioskować jeśli skończyły ci się dni wolne?

Pandemia a możliwość narzucenia urlopu przez pracodawcę

Każdego roku osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę przysługuje 20 lub 26 (w zależności od stażu pracy) dni urlopu wypoczynkowego, które powinny być wykorzystane do dnia 31 grudnia. W przypadku przejścia ich na rok następny i stania się urlopem zaległym, pracodawca w okresie pandemii COVID-19 ma prawo narzucić pracownikowi termin zalegającego urlopu, a pracownik musi go wykorzystać.

Możemy o tym przeczytać w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a dokładnie w Art. 15gc.

wakacje 2021 (zdjęcie ilustracyjne)Zaległy urlop. To ostatni moment na wykorzystanie urlopu z 2020 roku

Warto również podkreślić, że do urlopu zaległego nie wliczają się dni urlopu na żądanie. Dokładne informacje o tym, w jaki sposób urlop może przekształcić się w urlop zaległy, znajdziemy w Kodeksie Pracy.

Więcej o: