Świadczenie rehabilitacyjne 2021 - jak uzyskać, kto może się o nie starać i ile wynosi? [PORADNIK]

Jakie wymogi należy spełnić, aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne? Podpowiadamy, jakie dokumenty złożyć.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:

 • pracownikom,
 • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracującym odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywają karę pozbawienia wolności lub są tymczasowo aresztowani,
 • pracującym na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, 
 • duchownym,
 • odbywającym służbę zastępczą. 
Zobacz wideo Gabryś Pasieka stawia pierwsze kroki. Rodzice wierzą, że jego rozwój ogólny jeszcze się poprawi po odzyskaniu słuchu

Kiedy masz prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?

Możesz uzyskać świadczenie jeśli wyczerpałeś okres pobierania zasiłku chorobowego, a w dalszym ciągu jesteś niezdolny do pracy, a leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskaniem zdolności do pracy. Świadczenie jest przyznawane na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. "Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego" - czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych.  

"Jeśli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia, możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej  ZUS w ciągu 14 dni od dnia, kiedy je otrzymałeś" - przypomina ZUS.

Czternasta emerytura (zdjęcie ilustracyjne) 14. emerytura. Kiedy wypłata "czternastki"? Ile wyniesie? [WYLICZENIA]

Kiedy nie otrzymasz świadczenia rehabilitacyjnego?

Nie otrzymasz świadczenia, jeśli masz uprawnienia do:

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

Świadczenie nie przysługuje Ci także:

 • za okresy, w których zachowujesz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywałeś pracę zarobkową albo wykorzystywałeś okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciłeś do pracy, w której masz ubezpieczenie chorobowe albo masz zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,
 • podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży, 
 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres.

Pieniadze - zdjęcie ilustracyjne Kwota bazowa emerytury 2021. Ile wynosi? Do kiedy obowiązuje?

Jakie dokumenty trzeba złożyć w ZUS-ie, aby otrzymać świadczenie? 

Osoba starająca się o świadczenie rehabilitacyjne musi złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

 • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, które wypełnił Twój lekarz,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą).

ZUS Budżet 2022. Możliwy skok wysokości składek ZUS. Najwyższa podwyżka w historii

Więcej o: