Świadczenie rodzicielskie. Komu przysługuje "kosiniakowe"? Ile wynosi?

"Kosiniakowe" to świadczenie rodzicielskie przysługujące wszystkim rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Przez jaki okres przysługuje?

"Kosiniakowe" przyznawane jest w wysokości 1000 złotych netto miesięcznie. Świadczenie to nie jest uzależnione od wysokości dochodów. 

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie ? 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje m.in.: studentom, uczniom, osobom bezrobotnym niezależnie od tego czy są zarejestrowane w urzędzie pracy, osobom pracującym na umowach cywilno-prawnych, jeśli nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. O "Kosiniakowe' mogą ubiegać się zarówno matka, jak i ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka - osoba zajmująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie, rodzina zastępcza, osoba, która przysposobiła dziecko.

Banknoty Euro (zdjęcie ilustracyjne) Niemcy porównali koszty życia w innych krajach. Jak wypadła Polska?

Według informacji przekazanych przez rząd świadczenie przysługuje przez okres:

  • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
  • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
  • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
  • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Premier rządu PiS Mateusz Morawiecki podczas konferencji promującej partyjny 'Nowy ład' (gdzieś za budynkiem KPRM). Od frontu trwa protest pracowników medycznych. Warszawa, 10 września 2021 Polski Ład uderzy w część pracujących. ZUS może zabrać im nawet 500 zł

Jak złożyć wniosek?

"Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osób, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej o: