Zwolnienie lekarskie. Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

Wiele osób zastanawia się, czy pracodawca widzi kod choroby, który znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Wyjaśniamy.

Zwolnienie lekarskie, nazywane również L4, to dokument potwierdzający czasową niezdolność pracownika do pełnienia obowiązków pracowniczych. Do wystawienia zwolnienia uprawniony jest lekarz po przebadaniu pacjenta.  

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Zwolnienie lekarskie od pracy. Czy szef widzi kod choroby na L4?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, pracodawca nie ma prawa dowiedzieć się o przyczynach zwolnienia lekarskiego. Oznacza to, że nie zobaczy kodu choroby wpisanego przez lekarza w zwolnieniu lekarskim. Dodatkowo zgodnie z przepisami, które obowiązują od 21 lipca 2019 roku odnośnie RODO, informacja o zwolnieniu lekarskim, skierowana do pracodawcy nie może mieć:

  • danych ubezpieczonego,
  • szczegółów dotyczących zwolnień. 

ZUS może podać tylko nazwę płatnika.

Jakie są kody choroby na zwolnieniu lekarskim? 

Istnieje pięć kodów chorobowych:

  • Kod A - niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
  • Kod B - niezdolność do pracy w czasie ciąży;
  • Kod C -  niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;
  • Kod D - niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą;
  • Kod E - niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Ile płatne jest L4? 

Bez względu na to, z jakiego powodu pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie przysługuje mu wynagrodzenie - jeśli jest zatrudniony na umowę o prace lub dobrowolnie odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe. W większości przypadków tzw. wynagrodzenie chorobowe wynosi 80 proc. podstawy wynagrodzenia, z wyjątkiem zwolnienia w trakcie trwania ciąży - za nie przysługuje 100 proc. wynagrodzenia. 

Więcej o: