Emerytura pomostowa 2021. Kto może otrzymać świadczenie? Ile ono wynosi?

Czym jest emerytura pomostowa? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc się o nią ubiegać? Jaka jest wysokość emerytury pomostowej w 2021 roku? Odpowiadamy.
Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura pomostowa to świadczenie, o które mogą ubiegać się pewne osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. By móc się o nie ubiegać potrzeba spełnić jednak pewne warunki. 

Komu przysługuje emerytura pomostowa

By móc otrzymać emeryturę pomostową, osoba (urodzona po 31 grudnia 1948 r.) musi spełnić pewne wymagania:

  • wieku: 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn;
  • okresu składkowego i nieskładkowego: co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • szczególnego charakteru lub warunków pracy (wykonywanej przez co najmniej 15 lat): dotyczy to pracy wykonywanej przed 1 stycznia 1999 r. wykonywanej w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub pracy wykonywanej po 31 grudnia 2008 r. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych;
  • oraz rozwiązać stosunek pracy.

Przez "pracę o szczególnym charakterze" lub wykonywaną "w szczególnych warunkach" rozumie się takie zawody, których wykonywanie z wiekiem staje się coraz bardziej trudne i może prowadzić do niebezpieczeństwa. Należy do niej praca na wodzie, pod ziemią, w powietrzu, w warunkach zmiennego mikroklimatu, a także w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Wysokość emerytury pomostowej zależy od środków zgromadzonych w wyniku składek oraz początkowego kapitału. Jej kwota nie może być niższa niż najniższa emerytura wypłacana w Polsce. W 2021 roku jest to więc 1250,88 zł brutto, czyli 1067 zł netto. 

Wysokość świadczenia obliczana jest przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średni dalszy czas trwania życia dla osób w wieku 60 lat. Jest on ustalany według tablicy obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury.

Warto także pamiętać, że emerytura pomostowa jest wypłacana tylko do dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego lub do dnia poprzedzającego nabycie prawa do emerytury. 

Więcej o: