Emerytura pomostowa 2021. Kto może otrzymać świadczenie? Ile ono wynosi?

Czym jest emerytura pomostowa? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc się o nią ubiegać? Jaka jest wysokość emerytury pomostowej w 2021 roku? Odpowiadamy.
Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura pomostowa to świadczenie, o które mogą ubiegać się pewne osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. By móc się o nie ubiegać potrzeba spełnić jednak pewne warunki. 

Komu przysługuje emerytura pomostowa

By móc otrzymać emeryturę pomostową, osoba (urodzona po 31 grudnia 1948 r.) musi spełnić pewne wymagania:

  • wieku: 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn;
  • okresu składkowego i nieskładkowego: co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • szczególnego charakteru lub warunków pracy (wykonywanej przez co najmniej 15 lat): dotyczy to pracy wykonywanej przed 1 stycznia 1999 r. wykonywanej w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub pracy wykonywanej po 31 grudnia 2008 r. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych;
  • oraz rozwiązać stosunek pracy.

Przez "pracę o szczególnym charakterze" lub wykonywaną "w szczególnych warunkach" rozumie się takie zawody, których wykonywanie z wiekiem staje się coraz bardziej trudne i może prowadzić do niebezpieczeństwa. Należy do niej praca na wodzie, pod ziemią, w powietrzu, w warunkach zmiennego mikroklimatu, a także w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUSPracownicy ZUS narzekają na zarobki. "Nie sięgają 3 tys. zł na rękę"

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Wysokość emerytury pomostowej zależy od środków zgromadzonych w wyniku składek oraz początkowego kapitału. Jej kwota nie może być niższa niż najniższa emerytura wypłacana w Polsce. W 2021 roku jest to więc 1250,88 zł brutto, czyli 1067 zł netto. 

Wysokość świadczenia obliczana jest przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średni dalszy czas trwania życia dla osób w wieku 60 lat. Jest on ustalany według tablicy obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury.

Warto także pamiętać, że emerytura pomostowa jest wypłacana tylko do dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego lub do dnia poprzedzającego nabycie prawa do emerytury. 

14. emerytura (zdjęcie ilustracyjne)14. emerytura. Czy potrzebny jest wniosek do ZUS? Ile wyniesie "czternastka"?

Więcej o: