Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego. Kim był Prymas Tysiąclecia? Życiorys duchownego

W niedzielę 12 września w południe będzie miała miejsce beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Kim był Prymas Tysiąclecia?

Zgodnie z uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 został ogłoszony rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypada wówczas 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia oraz uroczystość jego beatyfikacji. Wydarzenie to odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W tym samym czasie beatyfikowana zostanie również matka Elżbieta Róża Czacka - założycielka Towarzystwa Opieki na Ociemniałymi w Laskach.

Zobacz wideo Nitras o „opiłowywaniu katolików". Kowal: Jest bardzo duży problem w relacjach państwo-Kościół

Kardynał Stefan Wyszyński. Dzieciństwo i wojna

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli (pogranicze Mazowsza i Podlasia). Pochodził z wielodzietnej rodziny rolników, w której utrzymywała się religijna atmosfera, a szczególnie kult maryjny. 

- W domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej - wspominał swoje dzieciństwo podczas przemówienia w Zuzeli wygłoszonego w 1971 roku. 

AXI Swieto Dziekczynienia w Swiatyni Opatrznosci Bozej w WarszawieBeatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego - kiedy?

3 sierpnia 1924 roku, w dniu swoich 23. urodzin, przyjął święcenia kapłańskie w kaplicy Matki Bożej we włocławskiej bazylice katedralnej z rąk bp. Wojciecha Owczarka. W latach 1925-1929 był studentem Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Zanim doszło do wybuchu II wojny światowej, ukazało się 106 jego publikacji, w których wielokrotnie sprzeciwiał się nazizmowi. W związku z tym po wybuchu wojny musiał się ukrywać. Od 1944 roku współtworzył szpital polowy w Laskach pod Warszawą, gdzie sprawował duchową opiekę nad rannymi. Z czasem zaczął też asystować w operacjach. 

Kardynał Stefan Wyszyński. Kim był? 

Po wojnie, w 1946 roku został biskupem diecezji lubelskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 maja na Jasnej Górze. W tym samym roku założył też związek "Caritas". 12 listopada 1948 papież Pius XII na konsystorzu w Rzymie mianował Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim i tym samym prymasem Polski. 

W 1950 roku udało mu się zawrzeć porozumienie z władzami PRL. Uzyskał zgodę na naukę religii w szkołach i działalność KUL w zamian za potępienie nadal walczących oddziałów partyzanckich oraz uznanie nowej granicy zachodniej. Ugoda trwała jednak krótko, a w 1953 roku prymas Polski został aresztowany. Od tego roku nazywano go "Prymasem Tysiąclecia". Po odzyskaniu wolności w latach 1957-1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, które zostały poprzedzone dziewięcioletnią Wielką Nowenną Tysiąclecia. 

Nowy Jork 11 wrześnie 2001 rokuRocznica zamachów 11 września. W Nowym Jorku służby "w stanie najwyższej gotowości"

Kard. Wyszyński był jednym z aktywnych uczestników obrad Soboru Watykańskiego II. Złożył wówczas na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba została spełniona w 1964 roku. W latach 1980-81 pełnił funkcję pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą a "Solidarnością" w czasie napiętej sytuacji polityczno-społecznej.

W połowie marca 1981 roku u duchownego zdiagnozowano nowotwór. Po raz ostatni publicznie wystąpił 22 maja 1981 roku, gdy otwierał obrady Rady Głównej Episkopatu Polski. Zmarł sześć dni później - 28 maja. Pogrzeb odbył się 31 maja w stolicy. W uroczystościach wzięły udział tysiące osób.

Więcej o: