Zwolnienie z WF-u. Jak napisać jednodniowe? Kto wystawia długoterminowe?

Jak napisać jednodniowe zwolnienie z lekcji WF dla swojego dziecka? Co powinno się w nim znaleźć? Jaki lekarz może wystawić zwolnienie z ćwiczeń na cały rok szkolny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.
Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Jeśli uczeń z powodu niedyspozycji nie może uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego, rodzice sami mogą napisać mu zwolnienie. Jeżeli jednak dolegliwości dziecka są na tyle poważne, że może być konieczne wystawienie zwolnienia na cały rok szkolny, wtedy trzeba zabrać je do lekarza.

Jednorazowe zwolnienie z WF-u. Co powinno się w nim znaleźć? [WZÓR]

Wystarczy na kartce napisać odręcznie prośbę tego rodzaju:

Proszę o zwolnienie mojej córki / mojego syna z lekcji wychowania fizycznego w dniu ... z powodu ...

Prócz podobnej formułki należy podać aktualną datę oraz podpis rodzica lub opiekuna dziecka.

Długoterminowe lub całkowite zwolnienie z WF-u. Kto je wystawia? Jak je uzyskać?

Jak wynika z rozporządzenia ministra edukacji, uczeń może uzyskać długoterminowe lub nawet całkowite zwolnienie z lekcji WF. W tym celu trzeba udać się do lekarza, który oceni problemy zdrowotne ucznia mające ograniczać lub zupełnie uniemożliwiać mu ćwiczenia. Jeśli lekarz uzna, że zwolnienie dziecka jest zasadne, wystawi odpowiednią opinię na piśmie. Lekarz określi też, czy ucznia wystarczy zwolnić z udziału w części ćwiczeń czy może z lekcji WF w ogóle. Przepisy nie precyzują, jaki lekarz powinien zaopiniować te dolegliwości.

Długoterminowe lub całkowite zwolnienie z WF-u. W jakich przypadkach?

Problemami zdrowotnymi, które częściowo lub całkowicie dyskwalifikują ucznia z lekcji WF, są m.in.:

 • astma (jeśli pojawiają się napady duszności);
 • zespół nerczycowy (w okresie zaostrzenia);
 • padaczka;
 • choroba Meniere'a;
 • ciężkie skrzywienia kręgosłupa;
 • wady serca z niewydolnością krążenia,
 • ciężkie postacie mózgowego porażenia dziecięcego;
 • krótkowzroczność (zagrażająca odklejeniem siatkówki);
 • jałowe martwice kości;
 • stany pourazowe;
 • rekonwalescencja po zabiegach ortopedycznych czy chirurgicznych;
 • oczekiwanie na operację (np. związaną z przewlekłym zapalenie zatok przynosowych).
Więcej o: