Spis powszechny 2021. Do kiedy można się spisać? Jaka kara za odmowę udziału?

Do zakończenia tegorocznego spisu powszechnego pozostało już niewiele czasu. Do kiedy można wziąć w nim udział? Jak się spisać? Przypominamy.

Wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obligatoryjne, a za nieprzystąpienie do niego można zostać ukaranym. Obowiązkiem spisowym objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami 

- czytamy na stronie spis.gov.pl

Zobacz wideo Czy Narodowy Program Szczepień jest sukcesem?

Spis Powszechny 2021. Jaka kara grozi za odmowę udziału?

"Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, o czym mówi art. 57 ustawy o statystyce publicznej" - przypomina Główny Urząd Statystyczny. Wspomniany artykuł głosi, że "kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie". W przypadku odmówienia udziału w spisie sąd może nałożyć karę w wysokości do 5 tys. zł.

Pamiętajmy, że ukarana może zostać również osoba, która w formularzu spisowym poda nieprawdziwe dane. W takim przypadku, prócz grzywny, grozić może kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Wynika to z kolei z art. 56 ustawy o statystyce publicznej.

Jak przystąpić do spisu powszechnego? Są na to trzy sposoby

Do wyboru respondenci mają trzy możliwości wzięcia udziału w spisie:

  • samospis internetowy

Wystarczy wejść na stronę nsp2021.spis.gov.pl, zalogować się profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub numerem PESEL, a następnie wypełnić formularz. Uwaga: samospisu można dokonać tylko w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania na stronie.

  • spis telefoniczny

Należy zadzwonić pod numer 22 279 99 99. Pracownicy statystyki publicznej oczekują na zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 8:00 a 18:00.

  • spis realizowany przez rachmistrzów

Jeśli nie spiszemy się internetowo lub telefonicznie, powinniśmy spodziewać się telefonu od rachmistrza. GUS podaje, że pracownicy statystyki z uczestnikami spisu będą kontaktowali się za pośrednictwem numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać?

Tegoroczny Spis Powszechny zakończy się 30 września 2021 roku. Do tego dnia będzie się można spisać zarówno przez internet, jak i telefonicznie.

Więcej o: