Spis powszechny 2021. Do kiedy można się spisać? Jaka kara grozi za niedotrzymanie obowiązku?

Spis powszechny powoli dobiega końca. Do kiedy musimy wypełnić spisowy obowiązek? Jakie kary grożą osobom, które tego nie zrobią? Odpowiadamy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się przed kilkoma miesiącami, 1 kwietnia 2021 roku. Jest to badanie z zakresu statystyku ludności, które ma na celu zgromadzenie informacji dotyczących stanu i struktury ludności w danym momencie na określonym terytorium. Udział w badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski oraz emigrantów i cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju.

Zobacz wideo Alarmujące dane GUS pokazują jak szybko wymiera Polska. Czekają nas głodowe emerytury?

Spis powszechny 2021. Do kiedy mamy czas na dopełnienie formalności? 

Spis powszechny 2021 trwa pół roku. Rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończy 30 września, co oznacza, że powoli kończy się czas na spisanie się - pozostał nam już niecały miesiąc. Warto jednak pamiętać, że nasz czas na spisanie się może skończyć się wcześniej. 

"Pamiętaj, że masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez internet lub telefon na infolinii spisowej" - czytamy na stronie internetowej gov.pl.

Spis powszechny 2021. Jaka kara grozi osobom, które się nie spiszą?

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie mamy możliwości odmowy przekazania danych rachmistrzowi, który kontaktuje się z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym. Rachmistrzowie kontaktują się z respondentami z dwóch numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 

Odmowa udzielenia odpowiedzi wiąże się z karą grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych (o ostatecznej wysokości kary decyduje sąd). Warto pamiętać, że ukaranym można zostać również za udzielanie nieprawdziwych informacji - wówczas grozi nam nawet do dwóch lat pozbawienia wolności

Spis powszechny. Jak się spisać? 

Osoby, które nie dopełniły jeszcze obowiązku spisowego, mogą to zrobić na trzy sposoby: 

  • pierwszym z nich jest dokonanie spisu drogą internetową, wystarczy wejść na stronę internetową nsp2021.spis.gov.pl, a następnie zalogować się przy pomocy numeru PESEL i indywidualnego hasła (zdefiniować hasło można, podając nazwisko rodowe matki), możemy skorzystać także z Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
  • drugą możliwością jest kontakt telefoniczny przez infolinię pod numerem telefonu 22 279 99 99 - wówczas to rachmistrz wprowadzi nasze dane do formularza;
  • w urzędzie gminy - przygotowane tam są specjalne stanowiska do spisania się przez internet. 
Więcej o: