Zasiłek pielęgnacyjny 2021. Wysokość świadczenia może ulec zmianie w listopadzie [WZÓR WNIOSKU]

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku. Ma on częściowo pokryć wydatki związane z pielęgnowaniem i zajmowaniem się takimi osobami.

Zasiłek pielęgnacyjny może przysługiwać: niepełnosprawnemu dziecku, seniorowi i osobie z niepełnosprawnością. Na jakich zasadach można uzyskać takie świadczenie?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego powinna być weryfikowana jest co trzy lata. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2018 roku, więc nowa kwota tego świadczenia powinna obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2021 roku. Komu przysługuje i ile wynosi?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, o ile legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej, która ma więcej niż 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Mężczyzna zaatakował 13-latka z niepełnosprawnościamiMężczyzna zaatakował 13-latka z niepełnosprawnością. "Nie mógł się obronić"

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje zagraniczne świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny - wniosek o świadczenie [WZÓR]

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Odpowiedni dokument można znaleźć TUTAJ. Wniosek taki należy następnie złożyć:

  • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Ministra rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg12 tys. zł na dziecko. Kto będzie mógł dostać pieniądze? Ministra wyjaśnia

Więcej o: