Wniosek EKUZ. Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jeśli planujesz wyjazd do jednego z europejskich krajów, warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Podpowiadamy jak to zrobić.

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje obywatelom Polski prawo do leczenia w czasie wyjazdu zagranicznego zarówno w celach służbowych, jak i turystycznych w większości krajów europejskich są to: kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania. Karta jest ważna wyłącznie z dowodem tożsamości i jest bezpłatna możesz otrzymać EKUZ jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce.  

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Jak wyrobić EKUZ? 

Osoby, które chcą wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, muszą wypełnić wniosek, który można złożyć na trzy sposoby. Dokument możemy złożyć osobiście w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną. Wniosek możesz pobrać TUTAJ. Następnie należy go wydrukować, wypełnić i podpisać. Gotowy wniosek należy przesłać na podane adres mailowy: 

 • ekuz@nfz.gov.pl, - gdy wyjeżdżamy w celach turystycznych,
 • ekuz.praca@nfz.gov.pl - gdy wyjeżdżasz w celach służbowych.

Ważne! "Od 1.10.2021 r. turystyczny wniosek o EKUZ złożysz on-line tylko przez IKP lub ePUAP. Nie będzie możliwości wysłania go e-mailem" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie rządu

Wniosek można złożyć także przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) lub przez Internetowe Konto Pacjenta.

Przemysław CzarnekPrzemysław Czarnek zapowiada podwyżki dla nauczycieli. "Miliardy złotych"

Po ilu dniach rozpatrywany jest wniosek? Jak długo jest ważna EKUZ?

Jeśli wniosek złożysz osobiście w oddziale NFZ EKUZ otrzymasz od razu, w pozostałych przypadkach możesz czekać na kartę do pięciu dni, jednak od czerwca do września oddział wojewódzki może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do 10 dni - informuje Ministerstwo Zdrowia. Kartę możesz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika. EKUZ można otrzymać również pocztą, jeśli wyrazimy na to zgodę lub jeśli wniosek złożyliśmy przez ePUAP.

Okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie może być dłuższy niż okres, w którym obywatel może korzystać z opieki medycznej w Polsce. 

Karta jest ważna 5 lat jeśli: 

 • jesteś emerytem,
 • pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • jesteś przed 18. rokiem życia i jesteś:
 • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
 • osobą nieubezpieczoną i masz polskie obywatelstwo,
 • dzieckiem lub uczniem i masz własny tytuł do ubezpieczenia.

Do 36 miesięcy jeśli masz ubezpieczenie, ponieważ: 

 • jesteś osobą zatrudnioną,
 • prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą,
 • pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Do 18 miesięcy w sytuacji, gdy:

 • masz rentę,
 • studiujesz,
 • masz ukończone 18 lat i jesteś:
 • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
 • dzieckiem lub uczniem z własnym tytułem do ubezpieczenia.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)Dobry Start. ZUS wypłacił ponad 900 milionów złotych. Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Więcej o: