Matura poprawkowa 2021 - kiedy uczniowie mogą poprawić egzamin maturalny? Kto może zdawać?

Matura 2021. Tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości na początku lipca. Osoby, którym nie udało się zdobyć wymaganej liczby punktów, będą mogły poprawić swój wynik. Kiedy jest egzamin poprawkowy? O której godzinie się odbędzie?

Do egzaminów maturalnych przystąpiło w maju 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Nie wszyscy z nich uzyskali wyniki pozytywny. Oznacza to, że już niedługo przystąpią do egzaminów poprawkowych

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Kiedy poprawka matury 2021? Kto może zdawać?

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić każdy uczeń, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. Uczniowie zamierzający wziąć udział w maturze poprawkowej powinni w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników matur złożyć pisemne oświadczenie. 

Loteria szczepionkowa (zdjęcie ilustracyjne)Loteria szczepionkowa. Kiedy kolejne losowanie? Co jest do wygrania?

Poprawkowa sesja matur w 2021 r.: 

  • część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 24 sierpnia o godz. 9:00
  • część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana 

Informacje na temat miejsca przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym można znaleźć na stronie odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Np. OKE w Warszawie informuje, że egzamin poprawkowy odbędzie się w szkole macierzystej zdającego, chyba że uczeń uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu. 

Dzieci - zdjęcie ilustracyjne12 tysięcy złotych na dziecko - kto będzie mógł je otrzymać? [ZASADY]

Matura 2021. Egzamin oblało ponad 20 proc. absolwentów

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała na początku lipca, że maturę w 2021 r. zdało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - maturę zdało 81 proc. tegorocznych absolwentów liceów i 64 proc. absolwentów techników. 

Do egzaminu poprawkowego uprawnionych jest 7,7 proc. uczniów, którzy nie zdali jednego przedmiotu. CKE przekazało, że 7,8 proc. tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 5,8 proc., a wśród absolwentów techników - 11,1 proc.  

Osoby, które nie zdały więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, będą mogły poprawić swój wynik dopiero w przyszłym roku. 

Więcej o: