Spis powszechny 2021 - do kiedy można się spisać? Jaka kara grozi za brak udziału?

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się raz na dziesięć lat. Dzięki niemu poznajemy dokładne dane statystyczne na temat stanu i struktury ludności w Polsce. Czy każdy musi wziąć udział w spisie? Na jakie pytania odpowiedzą jego uczestnicy?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończy się 30 września 2021 r. W tym okresie wszyscy podlegający obowiązkowi spisowemu powinni wypełnić odpowiednie formularze. Celem spisu powszechnego jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy?

Zobacz wideo "Ubytek populacji w Polsce będzie porównywalny do II wojny światowej"

Spis powszechny 2021 - kto podlega obowiązkowi spisowemu? Czy za odmowę grożą kary?

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego możemy przeczytać, że spisać muszą się wszystkie osoby, które stale, lub choćby czasowo, zamieszkują w mieszkaniach i budynkach na terenie Polski. Obowiązkowi podlegają również osoby, które nie mają miejsca zamieszkania. 

Za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Grzywna może zostać nałożona także na osoby, które wbrew obowiązkowi przekazują dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym. O wysokości kary decyduje sąd. 

Spis powszechny 2021 - jak się spisać? 

Najprostszą metodą wzięcia udziału w spisie powszechnym jest wypełnienie formularza na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Uczestnicy spisu muszą najpierw potwierdzić swoja tożsamość w systemie teleinformatycznym. W tym celu można skorzystać z bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub numeru PESEL (ostatnia metoda wymaga podania imion rodziców). 

W spisie powszechnym można wziąć udział również w bardziej tradycyjny sposób. Formularz spisowy można wypełnić w urzędzie gminy albo poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny. W takiej sytuacji dane statystyczne zbiera rachmistrz. Spisać telefonicznie można się pod numerem 22 279-99-99. Dzwonić można od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. 

Spis powszechny 2021 - na jakie pytania odpowiemy? 

Uczestnicy spisu powszechnego muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań. Dotyczą one indywidualnej sytuacji każdego respondenta (wieku, historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, niepełnosprawności itp.). Pełną listę pytań można przejrzeć na oficjalnej stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. 

W spisie znajdą się m.in. następujące pytania:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wyboru z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant)
Więcej o: