Spis powszechny 2021. Jaka kara grozi za brak udziału? Jak się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończy się 30 września. Choć pozostało jeszcze sporo czasu, warto pomyśleć o tym zawczasu i nie martwić się ewentualną karą za brak udziału. Co przewidziano dla osób, które się nie spiszą? Przypominamy.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, do udziału w spisie powszechnym zobligowane są wszystkie osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania. Spisane muszą zostać również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki o reasumpcji głosowania: Normalne prawo w demokracji

Spis Powszechny 2021. Jaka kara grozi za brak udziału?

Czy w przypadku odmówienia udziału w spisie grozi jakaś kara? Tak, mówi o tym art. 57 ustawy o statystyce publicznej - "kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie". Sąd może nałożyć wówczas karę w wysokości do 5 tys. zł.

Pamiętajmy, że ukarana może zostać również osoba, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane. W takim przypadku, prócz grzywny, grozić może do dwóch lat więzienia. Wynika to z kolei z art. 56 o statystyce publicznej.

Jak przystąpić do spisu powszechnego? Są na to trzy sposoby

Mamy trzy możliwości wzięcia udziału w spisie:

  • samospis internetowy

Wystarczy wejść na stronę nsp2021.spis.gov.pl, zalogować się profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub numerem PESEL, a następnie wypełnić formularz. Uwaga: samospisu można dokonać tylko w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania na stronie.

  • spis telefoniczny

Należy zadzwonić pod numer 22 279 99 99. Pracownicy statystyki publicznej oczekują na zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 8:00 a 18:00.

  • spis realizowany przez rachmistrzów

Jeśli nie spiszemy się internetowo lub telefonicznie, powinniśmy spodziewać się telefonu od rachmistrza. GUS podaje, że pracownicy statystyki z uczestnikami spisu będą kontaktowali się za pośrednictwem numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Więcej o: