Spis Powszechny 2021. Do kiedy można wziąć udział? Jak się spisać?

Spi powszechny jest badaniem demograficznym i statystycznym, przeprowadzanym w celu zebrania informacji na temat stanu i struktury ludności. Przypominamy, kogo obowiązuje spis, a także do kiedy oraz w jaki sposób można do niego przystąpić.

Narodowy Spis Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończy 30 września br. Wtedy też upłynie czas na wzięcie udziału w badaniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Jeśli odmówimy mu odpowiedzi na pytania, nasz czas na udział w spisie powszechnym się skończy. 

Zobacz wideo Kamerun, komunikacja dźwiękowa ptaków

Spis Powszechny. Kto musi wziąć udział?

Obowiązkiem spisowym objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Wzięcie udziału w spisie jest obligatoryjne, a za nieprzystąpienie do niego można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 5 tys. zł. Kara grozi także tym, którzy podadzą w formularzu nieprawdziwe informacje. Za to grozi nawet kara więzienia do lat dwóch.

Spis Powszechny 2021. Jak się spisać?

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, chętni do udziału w Spisie Powszechnym mają do wyboru trzy różne sposoby:

  • samospis internetowy

Polega na uzupełnieniu formularza na stronie nsp2021.spis.gov.pl, gdzie logujemy się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. W przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL przewidziane jest logowanie z wykorzystaniem poczty e-mail. Należy pamiętać, że samospisu można dokonać tylko w ciągu 14 dni od pierwszego zalogowania na stronie.

  • spis telefoniczny

Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99. Pracownicy statystyki publicznej są dostępni dla respondentów od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 18.

  • spis realizowany przez rachmistrzów

Jeśli nie spiszemy się internetowo lub telefonicznie, powinniśmy spodziewać się telefonu od rachmistrza. GUS podaje, że pracownicy statystyki z uczestnikami spisu będą kontaktowali się za pośrednictwem numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Więcej o: