Spis Powszechny 2021. Czy logowanie przez PESEL jest bezpieczne, a pobieranie danych zgodne z RODO?

Narodowy Spis Powszechny 2021 od dnia startu budzi sporo kontrowersji. Wiele osób zastanawia się, czy udzielanie tak poufnych informacji jest bezpieczne oraz, czy pobieranie danych jest zgodne z RODO, a logowanie do spisu przez PESEL nie narazi nas na niebezpieczeństwo. Odpowiadamy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia. Każdy Polak ma czas na spisanie się do 30 września 2021 roku. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Zobacz wideo Teorie spiskowe wokół szczepień. "To tragikomiczne"

Dane osobowe w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Czy to zgodne z RODO?

Na stronie Narodowego Spisu Powszechnego umieszczono informację, z której wynika, że dane do spisu pobierane są w celu:

  • "statystycznym, obejmującym przeprowadzenie spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 443)",
  • "wykorzystania do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa GUS operatów statystycznych, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.)".

Szef GUS dr Dominik RozkutSpis powszechny. Myślisz, że masz jeszcze dużo czasu na samospis? Mylisz się

Oznacza to, że pobieranie danych osobowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego nie jest sprzeczne z RODO, a  przetwarzać je mogą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia - informuje portal rządowy. Ponadto, zebrane dane osobowe nie mogą być udostępnione innemu podmiotowi.

Narodowy Spis Powszechny 2021. Czy logowanie przez PESEL jest bezpieczne?

Jak zapewnia rządowa strona, logowanie za pomocą numeru  PESEL  oraz nazwiska panieńskiego matki jest w pełni bezpieczne. Wymóg podania nazwiska rodowego ma za zadanie zwiększyć zaufanie podczas weryfikacji tożsamości respondenta i jednocześnie chroni przed zaatakowaniem systemu z użyciem zewnętrznej bazy lub generatora numerów PESEL.

Dodatkowym zabezpieczeniem podczas logowania numerem PESEL jest wprowadzenie kolejnego poziomu ochrony dostępu w postaci hasła, które użytkownik ustala samodzielnie podczas pierwszej operacji logowania  Służy to ochronie danych wprowadzonych przez użytkownika w przypadku, kiedy ten wypełnia formularz podczas wielu sesji logowania. Oznacza to, że dostęp do formularza podczas kolejnego logowania jest możliwy wyłącznie w momencie podania numeru PESEL oraz hasła, które zna tylko właściciel konta.

Spis powszechny. Jak się spisać przez internet? (zdjęcie ilustracyjne)Spis powszechny. Do kiedy można się spisać przez internet? Jak to zrobić?

Osoby dokonujące spisu powinny pamiętać, że wszystkie informacje powinny być zgodne z prawdą. Za udzielenie fałszywych informacji grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do dwóch lat.

Więcej o: