Spis powszechny. Do kiedy trzeba się spisać? Jaka kara grozi za odmowę udziału?

Minęły już prawie trzy miesiące od momentu, kiedy rozpoczął się spis powszechny 2021. Ile czasu mamy jeszcze, aby się spisać? W jaki sposób mogą zostać ukarane osoby, które tego nie zrobią?

Spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i zakończy się 30 września. Do tego dnia możemy spisać się przez internet lub telefonicznie, chyba że wcześniej skontaktuje się z nami rachmistrz. 

- Przypominam wszystkim, bo często ten argument słyszymy, że mamy czas do końca września. Tak, chyba że zadzwoni do państwa lub przyjdzie rachmistrz spisowy. Wtedy już tego czasu nie ma. W tym momencie dla każdego, z którym się skontaktujemy, ten czas się kończy. Ten czas jest jakby dla nas, nie dla respondentów - informował dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na antenie Radia Wrocław

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Spis powszechny. Jaka kara grozi za odmowę udziału i podanie fałszywych informacji?

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy dla wszystkich osób fizycznych stale zamieszkujących i czasowo przebywających w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania. Spisowi podlegają także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania czy inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Ci, którzy nie wezmą w nim udziału, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 5 tys. zł. Ukarane mogą zostać także te osoby, które w trakcie spisu powszechnego przekazały fałszywe informacje. W takim przypadku, prócz grzywny, grozić może do dwóch lat więzienia. Kara jest wymierzana przez sąd, a podstawą prawną do jej wymierzenia jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Spis powszechny. W jaki sposób można się spisać? 

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w spisie powszechnym możemy wziąć udział na trzy sposoby. 

  1. Samospis internetowy

    Samospis internetowy polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie nsp2021.spis.gov.pl. Aby się na niej zalogować, należy użyć profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub numeru PESEL. W ostatnim przypadku zostaniemy poproszeni o podanie imion rodziców. Cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL mogą się zalogować, wykorzystując w tym celu pocztę e-mail. Ważne: samospisu można dokonać tylko w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania na stronie. 

  2. Spis telefoniczny

    Aby spisać się przez telefon, należy zadzwonić pod numer 22 279 99 99. Pracownicy statystyki publicznej oczekują na zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 8:00 a 18:00.

  3. Spis realizowany przez rachmistrzów

    Respondenci, którzy nie spiszą się przez internet lub telefon, zostaną spisani przez rachmistrzów. GUS podaje, że będą oni dzwonić do respondentów za pośrednictwem numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.  
Więcej o: