Spis Powszechny 2021. Do kiedy się spisać? Jak to zrobić? Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia. Wszystkie osoby mieszkające w Polsce mają obowiązek wzięcia udziału w spisie. Na jakie pytania odpowiemy? Jak się spisać? Czy za odmowę wypełnienia formularza grozi grzywna? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się raz na dziesięć lat. Ostatni miał miejsce w 2011 r. W ramach spisu powszechnego zbierane są m.in. informacje na temat demografii, aktywności ekonomicznej oraz poziomu wykształcenia. Spisy powszechne mają pomóc w odpowiedzi na pytania: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy? Tegoroczny spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończy się 30 września 2021 r.

Zobacz wideo "Ubytek populacji w Polsce będzie porównywalny do II wojny światowej"

Spis powszechny - czy jest obowiązkowy?

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy dla wszystkich osób fizycznych stale zamieszkujących i czasowo przebywających w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania. Spisowi podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny. Jak się spisać?

Spis jest realizowany za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Każda osoba dokonująca samospisu musi zostać uwierzytelniona w systemie teleinformatycznym. Można tego dokonać z pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub numeru PESEL - w tym przypadku potrzebne będzie również podanie imion rodziców.

Dla osób nieposiadających dostępu do internetu przewidziano inny sposób uczestnictwa w spisie powszechnym. Formularz można wypełnić w urzędzie gminy albo poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny. Informacje potrzebne do wypełnienia formularza w obu przypadkach zbiera rachmistrz. Spisać telefonicznie można się pod numerem 22 279-99-99. Dzwonić można od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Jeśli nie spiszemy się, korzystając z jednej z powyższych metod, może do nas zadzwonić rachmistrz. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

Czy za odmowę udziału w spisie grozi kara?

Odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym może wiązać się z nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Kara grzywny może czekać również tych, którzy wbrew obowiązkowi przekazują dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym. Karę wymierza sąd na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Narodowy Spis Powszechny - na jakie pytania odpowiemy?

Każda spisująca się osoba musi odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań. Zbiór pytań nie będzie jednak identyczny dla każdego. Zależy on od indywidualnej sytuacji respondenta (wieku, historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Na przykład, jeśli okres przebywania respondenta za granicą jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej - kwestionariusz emigranta długookresowego.

W spisie znajdą się m.in. następujące pytania:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wyboru z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

Pełną listę pytań można przejrzeć na oficjalnej stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Więcej o: