Wczasy pod gruszą - co to takiego? Kto i na jakich zasadach może skorzystać z dofinansowania?

Niektórzy pracownicy mogą otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki na wakacje. Wczasy pod gruszą to nic innego, jak dofinansowanie wypoczynku z zakładu pracy. Kto może je otrzymać i jakie warunki musi spełnić? Odpowiadamy.

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie wypoczynku, które wypłaca pracownikowi zakład pracy. Jak je otrzymać?

Zobacz wideo Jak spakować kosmetyczkę na wakacje?

Wczasy pod gruszą. Kto może skorzystać z dofinansowania wypoczynku?

Zasady, na jakich przyznaje się w urzędzie ten rodzaj dofinansowania wypoczynku z funduszu socjalnego, powinny zostać określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Określają one m.in.:

  • kto jest uprawniony do tego świadczenia,
  • jaka jest jego wysokość,
  • jaka jest częstotliwość wypłaty świadczenia,
  • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie wypoczynku.

Fundusz tworzą pracodawcy, którzy zatrudniają (według stanu na 1 stycznia danego roku) co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Oznacza to, że nie każda firma jest zobowiązana do wypłacania "wczasów pod gruszą".

Wczasy pod gruszą. Jak otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać wczasy pod gruszą, należy złożyć wniosek o jego wypłatę u pracodawcy. Należy również do niego dołączyć zaświadczenie o sytuacji rodzinnej oraz majątkowej pracownika. Decyzję o przyznaniu świadczenia i jego wysokości podejmuje przełożony, kierując się kilkoma kryteriami, tj.: sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej pracownika.

Aby otrzymać dodatkowe dofinansowanie, należy wziąć urlop na okres co najmniej 14 nieprzerwanych dni. Pracownicy mogą przeznaczyć środki na wakacje w Polsce lub za granicą, na dowolne aktywności lub po prostu na pobyt w domu bez żadnych wyjazdów. Pora roku, w której pracownik zdecyduje się na wczasy pod gruszą, nie ma żadnego znaczenia.

Więcej o: