Spis powszechny 2021. Jaka kara grozi za odmowę udziału? Jak się spisać?

Narodowy Spis Powszechny 2021 potrwa do końca września bieżącego roku. Tego typu spis przeprowadzany jest w Polsce co ok. 10 lat. Odmowa udziału wiąże się z karą. Co dokładnie nam grozi?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku. Pierwotnie miał potrwać do 30 czerwca, termin ten został jednak wydłużony ze względu na epidemię koronawirusa, dlatego spisać się możemy do 30 września. 

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz komentuje atak hakerski na Michała Dworczyka

Narodowy Spis Powszechny. Jaka kara grozi za brak udziału?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statyce publicznej za nieprzystąpienie do spisu lub innego badania statystycznego grozi do pięciu tysięcy złotych kary. Może ona zostać nałożona przez sąd. Karze podlega jednak nie tylko osoba, która nie przystąpi do spisu, ale również taka, która poda w nim nieprawdziwe informacje. W takim przypadku oprócz grzywny możliwa jest także kara pozbawienia wolności, nawet do dwóch lat. 

Narodowy Spis Powszechny. Kto musi wziąć w nim udział? 

Wzięcie udziału w spisie jest obligatoryjne, a za nieprzystąpienie do niego można zostać ukaranym. Obowiązkiem spisowym objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami 

- czytamy na stronie spis.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny. Jak się spisać? 

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w udział w Spisie Powszechnym można wziąć na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest uzupełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej. Możemy się do niego zalogować przy pomocy profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numer PESEL. W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL, istnieje również możliwość zalogowania przez pocztę e-mail. 

Spisać się możemy również przez telefon, dzwoniąc pod numer 22 279-99-99. Pracownicy statystyki publicznej są dostępni od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18. 

Trzecią opcją na wzięcie udziału jest spis przy pomocy rachmistrzów. W związku z tym, że trwa epidemia, nie przewiduje się wywiadów bezpośrednich. Jeśli więc nie spiszemy się żadną z powyższych metod, możemy spodziewać się telefonu od rachmistrza. 

Więcej o: