Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać? Jakie są pytania? [LISTA]

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Przypominamy, w jaki sposób wziąć w nim udział i prezentujemy listę pytań, które trzeba będzie wypełnić w tegorocznym formularzu spisowym.

Celem spisu powszechnego jest zebranie informacji na temat stanu i struktury ludności, w konkretnym momencie i na określonym terytorium. Spis w Polsce przeprowadzany jest co około 10 lat. Tegoroczna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań rozpoczęła się 1 kwietnia, a zakończy się 30 września br.

Zobacz wideo Wracają plotki o wcześniejszych wyborach. Komentuje je Adam BielanWracają plotki o wcześniejszych wyborach. Komentuje je Adam Bielan

Spis powszechny 2021. Kto musi wziąć udział?

Obowiązkiem spisowym są objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

- informuje strona spis.gov.pl.

Spis Powszechny 2021. Jak się spisać?

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, osoby chętne do udziału w Spisie Powszechnym, mogą zrobić to w jeden z trzech sposobów:

 • samospis internetowy

Należy uzupełnić formularz dostępny na stronie nsp2021.spis.gov.pl, do której możemy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. W ostatnim przypadku zostaniemy poproszeni o dodatkowe uwierzytelnienie - podanie imion rodziców. W przypadku  cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL przewidziane jest logowanie z wykorzystaniem poczty e-mail.

Ważne: Samospisu można dokonać tylko w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania na stronie. Jeżeli nie mamy dostępu do komputera i/lub internetu, możemy skorzystać ze specjalnych stanowisk przygotowanych w urzędach. Z listą takich miejsc można zapoznać się tutaj.

 • spis telefoniczny

Można spisać się także przez telefon, dzwoniąc pod numer 22 279-99-99. Pracownicy statystyki publicznej oczekują na zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 18.

 • spis realizowany przez rachmistrzów

Ze względu pandemię nie przewiduje się wywiadów bezpośrednich realizowanych przez rachmistrzów. Warto pamiętać, że jeśli jednak nie spiszemy się za pomocą żadnej z powyższych metod, powinniśmy spodziewać się telefonu od rachmistrza.

Spis Powszechny 2021. Pytania

Pytania, jakie znalazły się w tegorocznym Spisie Powszechnym, to m.in.:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wybory z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

Ze wszystkimi pytaniami, zawartymi w tegorocznym spisie, można zapoznać się na stronie Spisu.

Więcej o: