Wymiana prawa jazdy. Te bezterminowe również trzeba będzie wymienić. Kiedy?

Wymiana dokumentu prawa jazdy będzie z czasem dotyczyła wszystkich kierowców, również tych z bezterminowym prawem jazdy. Wyjaśniamy, kiedy będzie to konieczne i jak będzie się to odbywało. Przypominamy też obowiązujące obecnie ogólne zasady wymiany prawa jazdy.

Bezterminowe prawa jazdy nie są już wydawane od 19 stycznia 2013 r. Od tamtej pory wszyscy nowi kierowcy otrzymują dokumenty z określonym terminem ważności. Obecnie prawo jazdy można uzyskać najdłużej na 15 lat, jednak ze względu np. na problemy zdrowotne kierowcy czas ten może zostać skrócony.

Kiedy wymiana bezterminowego prawa jazdy?

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy zaplanowana jest dopiero na lata 2028-2033 i związana jest ze zmianą wzoru. Na dokumentach wydanych po 2033 r. widniał będzie 15-letni okres ważności, ale posiadacze bezterminowego prawa jazdy nie powinni się martwić. W ich przypadku ta data będzie oznaczała jedynie moment kolejnej wymiany dokumentu na nowy - nie stracą swoich dotychczasowych uprawnień i wciąż będą mogli kierować pojazdami bezterminowo. Przy wymianie nie będą też musieli ponownie konsultować się z lekarzem.

Wymiana prawa jazdy. Kiedy należy to zrobić?

Dokument prawa jazdy kierowca powinien wymienić w przypadku, gdy:

 • minął termin ważności dokumentu,
 • minął termin ważności danej kategorii prawa jazdy,
 • prawo jazdy zostało zgubione lub zniszczone,
 • nazwisko kierowcy uległo zmianie.

Ważne: Nie musimy wyrabiać nowego dokumentu przy zmianie miejsca zamieszkania lub zameldowania.

Wymiana prawa jazdy. Koszty

Obecnie można jedynie przypuszczać, jak koszt wymiany prawa jazdy zmieni się w ciągu kolejnych lat. Aktualnie cena ta wynosi 100 zł 50 gr (gdzie 50 gr to opłata ewidencyjna). Uzyskanie nowego prawa jazdy wymaga złożenia wniosku wraz z aktualnym zdjęciem - gdy nie mamy odpowiedniej fotografii, musimy doliczyć także cenę nowych zdjęć. Jeśli przy wymianie konieczne jest badanie lekarskie, doliczamy jeszcze 200 zł (stawka ta została określona w 2014 r. przez Ministerstwo Zdrowia).

Badania lekarskie przy wymianie dokumentu dotyczą tylko terminowych praw jazdy. Jeżeli przyczyną wyrobienia nowego prawa jazdy jest zmiana nazwiska, nie musimy iść do lekarza po zaświadczenie, a nasze uprawnienia pozostają ważne.

Wymiana prawa jazdy. Gdzie można złożyć wniosek?

Miejscami, w których zależnie od miejsca naszego zamieszkania możemy ubiegać się o nowe prawo jazdy, są:

 • urząd miasta (dotyczy miast na prawie powiatu),
 • urząd dzielnicy (dotyczy jedynie mieszkańców Warszawy),
 • starostwo powiatowe (dotyczy wszystkich pozostałych kierowców).

Wniosek można złożyć również nie wychodząc z domu, na stronie ePuap.gov.pl. Należy pamiętać, że do wniosku online należy dołączyć elektroniczne wersje lub skany dokumentów wymaganych przy wymianie.

Wymiana prawa jazdy. Wymagane dokumenty

Oto lista dokumentów koniecznych przy wymianie prawa jazdy:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny do pobrania tutaj); należy w nim zaznaczyć, jak chcemy odebrać gotowy dokument - osobiście w urzędzie, czy może wolimy otrzymać go pocztą;
 • aktualne zdjęcie;
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy;
 • dowód osobisty albo paszport;
 • paszport albo kartę pobytu - w przypadku cudzoziemców;
 • prawo jazdy;
 • orzeczenie lekarskie.

Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi dziewięć dni od momentu złożenia wniosku. Okres ten może być dłuższy i potrwać do około dwóch miesięcy, jeśli urząd musi wyjaśnić naszą sytuację (np. jeśli kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdów).

Zobacz wideo Pasażer w bagażniku, a poszukiwany na tylnej kanapie. Kierowca stracił prawo jazdy
Więcej o: