Spis powszechny. Do kiedy można się spisać internetowo?

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Przypominamy, w jaki posób można się spisać i do kiedy mamy na to czas.

Spis powszechny to badanie demograficzne i statystyczne, które służy zebraniu informacji na temat stanu i struktury ludności, w konkretnym momencie i na określonym terytorium. Spis przeprowadzany jest co około 10 lat. Tegoroczna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań rozpoczęła się 1 kwietnia.

Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

- informuje strona spis.gov.pl.

Spis Powszechny 2021. W jaki sposób wziąć w nim udział?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, osoby chcące wziąć udział w Spisie Powszechnym, mają do wyboru trzy sposoby:

  • samospis internetowy

Należy uzupełnić formularz dostępny na stronie nsp2021.spis.gov.pl, do której możemy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. W ostatnim przypadku zostaniemy poproszeni o dodatkowe uwierzytelnienie - podanie imion rodziców. W przypadku  cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL przewidziane jest logowanie z wykorzystaniem poczty e-mail.

Ważne: samospisu można dokonać jedynie w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania na stronie. Jeśli nie mamy dostępu do komputera i/lub internetu, możemy skorzystać ze specjalnych stanowisk przygotowanych w urzędach. Z listą miejsc można zapoznać się tutaj.

  • spis telefoniczny

Spisać się można również przez telefon, dzwoniąc pod numer 22 279-99-99. Pracownicy statystyki publicznej oczekują na zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 18.

  • spis realizowany przez rachmistrzów

Ze względu pandemię nie przewiduje się wywiadów bezpośrednich realizowanych przez rachmistrzów. Warto pamiętać, że jeśli jednak nie spiszemy się za pomocą żadnej z powyższych metod, powinniśmy spodziewać się telefonu od rachmistrza.

Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończy się 30 września 2021 roku. Do tego dnia będzie się można spisać zarówno przez internet, jak i telefonicznie. 

Więcej o: