Spis Powszechny 2021. Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć? [LISTA]

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Jego wykonanie jest obowiązkowe dla wszystkich obywateli Polski, emigrantów i cudzoziemców przebywających na terenie kraju. Jakich pytań możemy się w nim spodziewać? Czy na wszystkie należy udzielić odpowiedzi?
Zobacz wideo "Ubytek populacji w Polsce będzie porównywalny do II wojny światowej"

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który przeprowadzany jest co dziesięć lat. Dostarcza on Głównemu Urzędowi Statystycznemu aktualnej i wiarygodnej informacji na temat populacji Polski. Na spisanie się mamy czas do 30 września, w przeciwnym razie grozi nam do 5 tys. zł grzywny. Równocześnie trzeba pamiętać, że podanie nieprawdziwych informacji może skutkować nawet dwoma latami pozbawienia wolności. Na jakie konkretnie pytania warto się więc nastawić, przystępując do spisu? 

Kościół (zdjęcie ilustracyjne)Spis Powszechny 2021. Pytanie o wyznanie - jak odpowiedzieć?

Tegoroczny spis powszechny rozpoczął się 1 czerwca. Wykonać go można samodzielnie przez internetowy formularz dostępny na stronie spis.gov.pl, ale także poprzez wywiad telefoniczny wspierany programem komputerowym lub wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza spisowego, który rejestruje go na elektronicznym urządzeniu przenośnym. W razie problemów technicznych pomoc dotyczącą Portalu Sprawozdawczego można uzyskać pod numerem: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego. Jak wziąć udział? Co jest do wygrania?Loteria Spisu Powszechnego. Jak wziąć udział? Jakie są nagrody?

Pytania w Spisie Powszechnym - czy na wszystkie trzeba odpowiedzieć?

W Narodowym Spisie Powszechnym należy udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi miejsca zamieszkania i zameldowania czy domowników. W niektórych przypadkach można jednak uniknąć odpowiedzi, poprzez zaznaczenie opcji "Nie chcę odpowiadać na to pytanie" - dotyczy to kwestii związku, stanu zdrowia oraz wyznania. 

Pytania w Spisie Powszechnym:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wybory z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).

Wszystkie pytania w spisie powszechnym można znaleźć w liście na stronie NSPLiM.

Więcej o: