Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - co trzeba wiedzieć?

17 maja wystartowała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od poniedziałku można składać wnioski o przyjęcie do wybranych szkół. Tegoroczny harmonogram rekrutacji jest dostosowany do zmienionego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Podpowiadamy.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych nie dotyczy szkół policealnych, branżowych i szkół dla dorosłych.

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Ósmoklasiści wybierają nowe szkoły. Do kiedy trzeba złożyć wnioski do szkół?

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami należy złożyć do 21 czerwca 2021 roku. Wyjątek stanowią:  szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne, oddział dwujęzyczny, oddział międzynarodowy, oddział przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddział wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składać można tylko do 31 maja.

Szkoła / Zdjęcie ilustracyjnePolski Ład dla szkoły. Więcej lekcji historii

Harmonogram składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych. Jakie dokumenty są potrzebne?

Termin od 25 czerwca do 14 lipca to czas na uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca, zaś listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opublikowane zostaną 2 sierpnia.

Przemysław CzarnekCzarnek o Polskim Ładzie w szkole: UE jest tworem niepraworządnym

Resort przypomina również, że zakwalifikowani kandydaci, w terminie 23-30 lipca, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli do tej pory tego nie zrobili. Szkoły zawodowe wymagają również zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Jeżeli nie ma możliwości, by złożyć takie zaświadczenie lub orzeczenie, należy poinformować o tym dyrektora szkoły do 20 sierpnia do godziny 15. Wówczas należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu i złożyć je nie później niż 24 września. Kandydaci, którzy nie zrobią tego w wyznaczonym terminie, zostaną uznani za osoby, które zrezygnowały z nauczania w tej placówce.

Więcej o: