Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Spis jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski. Na tych, którzy nie wywiążą się z obowiązku, czeka grzywna w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny organizowany jest pod hasłem "Policzmy się dla Polski!". Przypominamy, że w każdej dekadzie wszyscy Polacy zobowiązani są do przekazania określonych informacji Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Zobacz wideo Polski Ład zmieni system podatkowy. Kto powinien płacić więcej?

Obowiązkowy udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Do kiedy trzeba się spisać?

Każdy Polak musi spisać się do 30 września 2021 roku. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Za niewywiązanie się z obowiązku spisu powszechnego, grozi kara grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Narodowy Spis Powszechny 2021. Jak się spisać?

Najszybszą i najbardziej dogodną dla wielu Polaków formą spisu jest samospis internetowy. Polega on na wypełnieniu formularza, do którego można zalogować się przez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub numer PESEL (z dodatkowym uwierzytelnieniem w postaci odpowiedzi na pytania o rodziców).

Samospisu można dokonać również przez kontakt telefoniczny ze specjalnie przystosowaną do tego infolinią. Osoby, które chcą spisać się telefonicznie, muszą zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99. Należy podać swoje dane osobowe oraz udzielić odpowiedzi na pytania, m.in. dotyczących miejsca zamieszkania, statusu prawnego, poziomu wykształcenia, rodzinnych relacji, gospodarstwa domowego, aktywności ekonomicznej oraz wewnętrznych i zewnętrznych migracji.

Osoby dokonujące samospisu powinny pamiętać, że wszystkie informacje powinny być zgodne z prawdą. Za udzielenie fałszywych informacji grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do dwóch lat.

Więcej o: