Matura 2021 - zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa. CKE opublikowała wytyczne

Matury rozpoczną się jak co roku, po majówce. Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała, jakich wytycznych należy przestrzegać podczas egzaminu. W tym roku w czasie matur w szkołach będą mogli przebywać wyłącznie zdający, egzaminatorzy i osoby dbające o dezynfekcję budynku. Sprawdź, jakie inne zasady będą obowiązywać.

"Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji lub na kwarantannie" - czytamy w komunikacie CKE.

Zobacz wideo Jak będą wyglądały matury 2023? Czy może na nie wpłynąć pandemia?

Matury 2021. Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu

CKE opublikowało wytyczne dotyczące bezpiecznej organizacji matur. To, co się zmieniło względem poprzednich lat, dotyczy m.in. tego, kto będzie mógł przebywać na terenie szkoły podczas pisania przez maturzystów egzaminu.

"Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu - bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19" - informuje komisja. Na teren szkoły nie mogą przyjść rodzice uczniów, z wyjątkiem tych, którzy pomagają swoim dzieciom w poruszaniu się.

Przed wejściem do sal egzaminacyjnych uczniowie będą musieli zachować bezpieczną odległość oraz zasłonić usta i nos maseczką. "Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  • wychodzi do toalety;
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej".

Zasady bezpieczeństwa matura 2021. Dezynfekcja i własne przybory

Na egzamin uczniowie muszą zaopatrzyć się we własne przybory, wodę oraz jedzenie, a maturzyści piszący jednego dnia dwa egzaminy będą mogli opuścić teren szkoły lub oczekiwać na kolejny test w placówce.

"Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.), instrukcję właściwej dezynfekcji oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z tego płynu przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły" - czytamy w komunikacie CKE. Płyny do dezynfekcji rąk powinny znajdować się także w salach egzaminacyjnych.

Matury rozpoczną się 4 maja i potrwają do 20 maja 2021 roku. Pisanie egzaminu w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 6 czerwca, a poprawki zaplanowane zostały na 24 sierpnia. Tegoroczni maturzyści wyniki poznają 5 lipca, a osoby, które poprawiła matury, dowiedzą się, czy zdały 10 września. 2021 r.

Więcej o: