Narodowy Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać? Jak można to zrobić?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa. Wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób można się spisać.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia. Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

- czytamy na stronie spis.gov.pl.

Narodowy Spis Powszechny 2021. W jaki sposób można dokonać spisu?

Na wzięcie udziału w spisie są trzy sposoby:

  • samospis internetowy

Polega na uzupełnieniu formularza na stronie nsp2021.spis.gov.pl, do której możemy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. W ostatnim przypadku zostaniemy poproszeni o dodatkowe uwierzytelnienie - podanie imion rodziców. Dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL przewidziano logowanie z wykorzystaniem poczty e-mail. Ważne: samospisu można dokonać w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania. Jeśli nie mamy dostępu do komputera i/lub internetu, możemy skorzystać ze specjalnych stanowisk przygotowanych w urzędach. Lista tych miejsc znajduje się tutaj.

  • spis telefoniczny

Spisać się można również przez telefon, dzwoniąc pod numer 22 279-99-99. Pracownicy statystyki publicznej czekają na zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 18.

  • spis realizowany przez rachmistrzów

Przez wzgląd na pandemię nie przewiduje się wywiadów bezpośrednich realizowanych przez rachmistrzów. Jeśli jednak nie spiszemy się za pomocą żadnej z powyższych metod, spodziewajmy się telefonu od rachmistrza. 

Narodowy Spis Powszechny 2021. Do kiedy należy się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończy się 30 września 2021 roku.

Więcej o: