Egzamin zawodowy 2021 - CKE ogłosiła wyniki. Jak wypadają terminy sesji letniej?

CKE ogłosiła wyniki z egzaminu zawodowego. Jak je sprawdzić? Kiedy odbędzie się sesja letnia? Jak wygląda egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy 2021 odbywał się w styczniu i lutym temu w dwóch częściach (pisemnej i praktycznej) dla trzech różnych formuł (Formuła 2012, Formuła 2017 oraz Formuła 2019). Egzamin w sesji letniej odbywać będzie się w czerwcu.

Egzamin zawodowy 2021 - sesja letnia. Harmonogram

Dla Formuły 2012:

  • część pisemna: 22 czerwca;
  • część praktyczna: 21 czerwca - 8 lipca.

Dla Formuły 2017:

  • część pisemna: 22 czerwca;
  • część praktyczna: model "d" - 21 czerwca, model "w", "wk" i "dk" - 23 czerwca - 8 lipca.

Dla Formuły 2019:

  • część pisemna: 8-12 czerwca;
  • część praktyczna: model "d" - 7 czerwca, model "w", "wk" i "dk" - 11-21 czerwca

Egzamin zawodowy 2021. Sesja zimowa - wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki w środę 31 sierpnia około godziny 10:00. Dla egzaminów zawodowych w Formule 2012 wyniki zostały przekazane w sposób określony przez dyrektora danej placówki, natomiast dla egzaminów w Formule 2017 wyniki zostały przekazane SMS-em lub mailem, jeżeli dane te zostały wprowadzone do systemu SIOEPKZ. Nie mogą zostać jednak przekazane telefonicznie. Wyniki można także sprawdzić, logując się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem www.cke.gov.pl. Potrzebne są do tego loginy otrzymane ze szkoły

Sławomir BroniarzZNP apeluje do rządu: Odwołajcie egzamin gimnazjalny, ósmoklasisty, matura.

Egzamin zawodowy - jak wygląda

Egzamin zawodowy jest potwierdzeniem, że zdający nabył odpowiednie kwalifikacje potrzebne do wykonywania danego zawodu. Testy ten zdają uczniowie szkół zawodowych, policealnych oraz techników. Egzamin podzielony jest na dwie części - pisemną oraz praktyczną. Żeby został on uznany za zdany, konieczne jest zdobycie co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej oraz co najmniej 75 proc. punktów z części praktycznej. Część praktyczna trwa co najmniej 120 minut, jednak nie więcej niż 240 i polega na wykonaniu zadania zleconego przez egzaminatora. Część pisemna trwa natomiast godzinę i składa się z 40 pytań zamkniętych.

Mija rok od wprowadzenia nauki zdalnej. Wraz z nią pojawił się problem wykluczenia i znikających uczniówMija rok od wprowadzenia nauki zdalnej. Wykluczenie i znikający uczniowie

Więcej o: