Próbna matura 2021 z języka angielskiego. Arkusz - poziom rozszerzony i dwujęzyczny

Próbne matury 2021 rozpoczęły się 3 marca. Do tej pory przyszli maturzyści napisali już egzaminy m.in. z języka polskiego, matematyk czy języka angielskiego. W poniedziałek o 9.00 uczniów czekają matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

W poniedziałek po południu o 14.00 rozpoczną się egzaminy na poziomie podstawowym z języków obcych: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Jutro, we wtorek 9 marca, uczniowie napiszą próbny egzamin z języka polskiego oraz z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

Czwarty dzień próbnych matur. Jak wyglądał egzamin z języka angielskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie arkusz z pierwszej części poniedziałkowych matur. Maturzyści piszący egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym musieli rozwiązać siedem zadań różnego rodzaju m.in. wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz trzy zadania otwarte, w tym wypowiedź pisemną.

Najwyżej punktowane było ostatni zadanie, poprawnie wykonane zapewniło piszącemu 13 punktów. Ogółem można otrzymać 50 punktów. Na rozwiązanie arkuszu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym uczniowie mają 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym 180 minut. Pełny arkusz znaleźć można TUTAJ.

Matura (Zdjęcie ilustracyjne)Matura próbna 2021. Kiedy się odbędzie? Jak będzie wyglądać? [HARMONOGRAM]

Harmonogram próbnych matur 

Część próbnych egzaminów już za przyszłymi maturzystami, jednak czekają na nich jeszcze arkusze m.in. z historii, geografii, biologii czy chemii. Sprawdź, kiedy się odbędą.

 • 9 marca 9.00 egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
 • 9 marca 14.00 egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego,
 • 10 marca 9.00 egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym,
 • 10 marca 14.00 egzamin dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego,
 • 11 marca 9.00 egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki,
 • 12 marca 9.00 egzamin próbny z chemii,
 • 12 marca 14.00 egzamin z wiedzy o społeczeństwie,
 • 15 marca 9.00 egzamin z historii,
 • 15 marca 14.00 egzamin z fizyki,
 • 16 marca 9.00 egzamin z geografii,
 • 16 marca 14.00 egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.
Więcej o: