Apostazja. Jak wystąpić z Kościoła katolickiego? Jakie są tego konsekwencje?

Apostazja jest aktem świadomego i wolnego porzucenia Kościoła katolickiego. Na ten ruch decyduje się coraz więcej osób. W jaki sposób można dokonać apostazji? Jakie są jej konsekwencje.

Dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wskazują na to, że w Polsce od 2006 do 2009 r. dokonano łącznie 1057 apostazji. W 2010 było ich już 459. Niedawne napięcia związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji powodują, że liczba apostazji wzrasta. Jak przebiega procedura opuszczenia Kościoła katolickiego?

Apostazja. Jak wystąpić z Kościoła? Jakie są wymogi?

Osoby, które nie chcą być dalej członkami Kościoła katolickiego mogą dokonać apostazji. Proces polegający na porzuceniu wiary jest regulowany przez Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty.

Z Kościoła mogą wystąpić tylko osoby pełnoletnie oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Proces rozpoczyna się od złożenia proboszczowi właściwemu dla miejsca zamieszkania pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Kościoła w sposób świadomy i wolny.

Oświadczenie powinno zawierać: dane personalne odstępcy, dane dotyczące daty oraz parafii chrztu, powód wystąpienia z Kościoła, oświadczenie, że odstępca dokonuje apostazji dobrowolnie i jest świadomy konsekwencji swojej decyzji oraz własnoręczny podpis.

Apostazja. Jakie są jej konsekwencje?

Po sprawdzeniu wymogów formalnych proboszcz zobowiązany jest przez dekret Konferencji Episkopatu Polski do zachęcenia odstępcy do zmiany zdania. Jeśli osoba dokonująca apostazji podtrzyma swoją decyzje, oryginał dokumentu pozostawia się w dokumentach parafii, a jego kopię wraz z kopią świadectwa chrztu składa się do kurii swojej diecezji.

Następnie ordynariusz ponownie sprawdza wymogi formalne oświadczenia i poleca proboszczowi parafii miejsca chrztu dokonanie stosowanego wpisu do księgi ochrzczonych. Kościół nie wystawia zaświadczenia o dokonaniu apostazji, jednak na życzenie odstępcy może wydać mu świadectwo chrztu z odpowiednią adnotacją.

Dokonanie apostazji powoduje utratę prawa do sprawowania i przyjmowania sakramentów. Odstępca nie może również brać udziału w obrzędach kultu w roli chrzestnego i świadka. Odstępca nie może również należeć do katolickich organizacji i stowarzyszeń. Po dokonaniu apostazji traci się również prawo do katolickiego pogrzebu.

Zobacz wideo Czy Polska jest świeckim państwem? Postanowiliśmy zapytać. Odpowiedzi były bardzo zbliżone
Więcej o: