Piotr Wawrzyk wskazany przez Sejm na nowego RPO. Kim jest? Jakie ma doświadczenie?

Sejm przegłosował kandydaturę Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzję musi zaakceptować jeszcze Senat. Na Wawrzyka zagłosowało 233 posłów (przy wymaganej większości bezwzględnej 227), 219 było przeciw zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Czwartkowe głosowanie w Sejmie było już trzecią próbą wyboru nowego RPO. Tym razem posłowie mieli do dyspozycji trzech kandydatów - Roberta Gwiazdowskiego (wysuniętego przez PSL i Konfederację), mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz (zgłoszoną przez KO i Lewicę) oraz wiceministra spraw zagranicznych (zgłoszonego przez PiS) Piotra Wawrzyka.

Piotr WawrzykSejm głosował ws. wyboru RPO. Większość poparła Piotra Wawrzyka

Głosowanie nad wyborem nowego RPO

Wawrzyk dotychczas sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jego działania dotyczyły kwestii prawnych, prawno-traktatowych i konsularnych. Jego kandydaturę z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko RPO ogłoszono 17 grudnia. Szef Klubu Parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki określił go jako posła "mało politycznego".

Decyzję o powołaniu Rzecznika Praw Obywatelskich podejmuje Sejm za zgodą Senatu i na wniosek marszałka Sejmu lub 35 posłów. W przypadku odmowy ze strony Senatu, Sejm powołuje na stanowisko inną osobę. 9 września 2020 roku zakończyła się 5-letnia kadencja Adama Bodnara, jednak zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, nadał pełni tę funkcję, aż do czasu powołania następcy.

Posłowie podjęli już dwie próby wybrania następcy Adama Bodnara na nowego RPO i w obu przypadkach jedyną zgłoszoną przez KO i Lewicę była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Cieszącej się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych kandydatury dwukrotnie jednak nie poparło PiS.

Kim jest Piotr Wawrzyk?

Piotr Wawrzyk urodził się w 1967 roku. Jest adiunktem w Instytucie Europeistyki WDiNP UW, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1997 pracował w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu, a później w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Brał między innymi udział w negocjacjach dotyczących przystąpienia Polski do UE.

Od lutego 2018 do października 2019 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w MSZ, odpowiadającym za kwestie prawne i traktatowe. Podczas wyborów parlamentarnych w październiku 2019 roku uzyskał mandat posła IX kadencji.

Głośno o Wawrzyku zrobiło się w 2013 roku, kiedy to po publikacji Cezarego Łazarewicza we "Wprost" okazało się, że dwa lata wcześniej ten postanowił "skopiować jeden z rozdziałów swojej książki z referatu swojej studentki". Specjalna komisja oceniła, że fragmenty te miały jedynie wartość informacyjną, a nie naukową. Wawrzyk mimo tej oceny napisał nową pracę.

Piotr Wawrzyk podczas głosowania nad jego kandydaturą na urząd Rzecznika Praw ObywatelskichWawrzyk zagłosował sam na siebie. "Będzie wyśmienitym Rzecznikiem Praw PiS"

W 2018 roku Wawrzyk skomentował na Twitterze jedną z aukcji WOŚP, w której do zdobycia był krawat należący do Piotra Szczęsnego, który dokonał samopodpalenia przez Pałacem Kultury i Nauki. "Nekrofilia?" - napisał Wawrzyk, po czym przeprosił za swoje słowa, a w kolejnym wpisie zakomunikował, że "kończy z komentowaniem polityki".

Zobacz wideo Kto zostanie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich?
Więcej o: