Egzaminy zawodowe 2021. Kiedy się odbędą? Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi?

Egzaminy zawodowe 2021 rozpoczęły się 11 stycznia. Egzamin, który składa się z części pisemnej i praktycznej, potwierdza kwalifikacje w danym zawodzie. Jak wygląda harmonogram egzaminów? Gdzie można znaleźć klucz odpowiedzi?

Egzaminy zostaną przeprowadzone w sesji zimowej w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Po zaliczeniu obu części egzaminu zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Egzaminy zawodowy 2021. Kiedy się odbędą? [harmonogram, zasady, odpowiedzi]

Egzamin składa się z dwóch części:

  • pisemnej, która zawiera 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa
  • praktycznej przeprowadzanej na stanowisku egzaminacyjnym

Już niebawem rusza nabór do 500+. Przegapienie terminu skutkuje brakiem wypłaty pieniędzyNabór do 500 plus od 1 lutego. Przegapienie terminu oznacza brak świadczenia

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut, a część praktyczna od 120 do 240 minut w zależności od kwalifikacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 12 stycznia, a w formule 2019 w terminie 12-16 stycznia.

Aby zaliczyć egzamin w części pisemnej należy uzyskać min. 50 proc. punktów możliwych do uzyskania, a w części praktycznej 75 proc. punktów. Część praktyczna egzaminu odbędzie się w formule 2012 i 2017 w terminie od 11 stycznia do 19 lutego, a w formule 2019 w terminie od 11 stycznia do 5 lutego 2021 r. Egzaminy praktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramami ogłoszonymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE w dniu 14 stycznia 2021 roku o godz. 16:00.

Egzaminy zawodowy 2021. Do egzaminów przystępuje ponad 100 tys. osób

CKE informuje, że do części pisemnej egzaminu w formule 2021 zostało zgłoszonych 3 600 osób przystępujących do egzaminów w 166 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 3 800 osób w 158 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach. Najczęściej zgłaszano się na egzaminy w zawodach: technik logistyk, technik rachunkowości, technik pojazdów samochodowych.

Matura (Zdjęcie ilustracyjne)Matura 2021 i egzamin ósmoklasisty 2021 - co się zmieni?

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ok. 131 000 osób przystępujących do egzaminu w 209 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 153 000 osób w 198 kwalifikacjach w zawodach. Z kolei w formule 2019 do egzaminu zawodowego zostało zgłoszonych ponad 11 400 osób przystępujących w 16 kwalifikacjach w zawodach.

Zobacz wideo Minister zdrowia: Klasy I-III szkół podstawowych wracają do nauczania stacjonarnego
Więcej o: