Apostazja, czyli wystąpienie ze struktur Kościoła. Jak jej dokonać?

Napięta sytuacja w kontekście kościoła katolickiego w Polsce powoduje, że sporo osób szuka sposobu na oficjalne wystąpienie z grona wiernych. Związany z tym dekret Konferencji Episkopatu Polski wiąże się nie tylko z apostazją, ale i powrotem na łono Kościoła. Jak zatem wypisać się z kościoła?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia aborcji zapoczątkował falę protestów i demonstracji na ulicach wielu miast. Spora grupa niezadowolonych wyrażała swoje niezadowolenie w stronę Kościoła Katolickiego, a przede wszystkim w jego instytucjonalną część. To z kolei powoduje, że niektórzy na poważnie podeszli do kwestii wystąpienia z jego struktur.

Apostazja. Co to jest i jak jej dokonać?

Osoby, które nie chcą być dalej związane z Kościołem, mogą dokonać apostazji. Proces ten nie jest zbyt skomplikowany. Zasady jej przeprowadzenia regulowane są przez Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty.

W jego treści czytamy, że osoba chcąca wystąpić z Kościoła musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Stosowne oświadczenie w formie pisemnej składa się proboszczowi właściwemu dla miejsca zamieszkania. Warto również pamiętać, że złożenie takiego dokumentu musi się zbiegać z pełną świadomością konsekwencji i być wynikiem braku jakiegokolwiek przymusu.

W oświadczeniu powinny się ponadto znaleźć dane osobowe odstępcy, a także informacje na temat miejsca i daty chrztu (zazwyczaj należy również przedłożyć świadectwo chrztu). Dodatkowo należy pisemnie uzasadnić powód wystąpienia z Kościoła, a także zawrzeć wyraźną informację o chęci dokonania aktu apostazji, opatrzoną klauzulą świadomości konsekwencji, jakie z tego tytułu są generowane.

Apostazja. Jakie są skutki wyjścia ze struktur Kościoła?

Po formalnym sprawdzeniu oświadczenia, proboszcz może jeszcze spróbować nakłonić odstępcę do zmiany zdania. Jeśli mu się nie uda, wówczas przystępuje do dalszych czynności. Oryginał dokumentu zostawia w dokumentach parafii, zaś jego kopię, wraz z kopią świadectwa chrztu składa do właściwej dla swojej diecezji kurii.

W dalszym kroku ordynariusz ponownie sprawdza oświadczenie. Po spełnieniu wszystkich formalności, proboszcz stosowny dla miejsca chrztu wpisuje informację w księdze ochrzczonych. Kościół Katolicki z reguły nie wystawia żadnego zaświadczenia o dokonaniu aktu apostazji, jednak na życzenie odstępcy może zawrzeć adnotację w akcie chrztu.

Procedura apostazji rzecz jasna skutkuje utratą prawa do sprawowania i przyjmowania sakramentów, ponadto ma zakaz udziału w obrzędach kultu (nie może być chrzestnym ani świadkiem). Co więcej, nie może piastować kościelnych urzędów i wykonywać zadań czy posług. Ponadto nie może należeć do kościelnych organizacji i stowarzyszeń, a także traci prawo do katolickiego pogrzebu.

Zobacz wideo "Polityka w Kościele jest problemem"
Więcej o: