Apostazja. Jak wystąpić z kościoła? Jakie są tego skutki?

Coraz bardziej napięta sytuacja w Polsce powoduje, że spora liczba osób szuka sposobu na wystąpienie z grona wiernych Kościoła Katolickiego. Należy jednak pamiętać, że dekret Konferencji Episkopatu Polski wiąże się nie tylko z apostazją, ale i powrotem na łono Kościoła.

Czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zakazu aborcji wywołał olbrzymie poruszenie. Spora część niezadowolonych zwraca swój gniew w stronę Kościoła Katolickiego, a przede wszystkim w jego instytucjonalną część. Co najciekawsze, liczni wierni również chcą zamanifestować swój sprzeciw.

Apostazja. Jak jej dokonać? Jakie są wymagania?

Osoby, które nie chcą być dalej związane z Kościołem, mogą dokonać apostazji. Proces ten nie jest zbyt skomplikowany. Zasady jej przeprowadzenia regulowane są przez Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty.

W jego treści czytamy, że osoba chcąca wystąpić z Kościoła musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Stosowne oświadczenie w formie pisemnej składa się proboszczowi właściwemu dla miejsca zamieszkania. Warto również pamiętać, że złożenie takiego dokumentu musi się zbiegać z pełną świadomością konsekwencji i być wynikiem braku jakiegokolwiek przymusu.

W oświadczeniu powinny się ponadto znaleźć dane osobowe odstępcy, a także informacje na temat miejsca i daty chrztu (zazwyczaj należy również przedłożyć świadectwo chrztu). Dodatkowo należy pisemnie uzasadnić powód wystąpienia z Kościoła, a także zawrzeć wyraźną informację o chęci dokonania aktu apostazji, opatrzoną klauzulą świadomości konsekwencji, jakie z tego tytułu są generowane.

Apostazja. Jakie są skutki wyjścia z Kościoła?

Po formalnym sprawdzeniu oświadczenia, proboszcz może jeszcze spróbować nakłonić odstępcę do zmiany zdania. Jeśli mu się nie uda, wówczas przystępuje do dalszych czynności. Oryginał dokumentu zostawia w dokumentach parafii, zaś jego kopię, wraz z kopią świadectwa chrztu składa do właściwej dla swojej diecezji kurii.

W dalszym kroku ordynariusz ponownie sprawdza oświadczenie. Po spełnieniu wszystkich formalności, proboszcz stosowny dla miejsca chrztu wpisuje informację w księdze ochrzczonych. Kościół Katolicki z reguły nie wystawia żadnego zaświadczenia o dokonaniu aktu apostazji, jednak na życzenie odstępcy może zawrzeć adnotację w akcie chrztu.

Procedura apostazji rzecz jasna skutkuje utratą prawa do sprawowania i przyjmowania sakramentów, ponadto ma zakaz udziału w obrzędach kultu (nie może być chrzestnym ani świadkiem). Co więcej, nie może piastować kościelnych urzędów i wykonywać zadań czy posług. Ponadto nie może należeć do kościelnych organizacji i stowarzyszeń, a także traci prawo do katolickiego pogrzebu.

Zobacz wideo Warszawa, 25.10. Protest przed siedzibą kurii [WULGARNE OKRZYKI]
Więcej o: