Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Czym jest aborcja z przyczyn embrio-patologicznych? [DEFINICJA, CHOROBY]

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, o uznaniu aborcji z powodów uszkodzenia płodu lub jego poważnej choroby, jako niezgodnej z Konstytucją RP spowodował lawinę komentarzy. Czym jest aborcja z przyczyn embrio-patologicznych? Co ona oznacza?

Działacze antyaborcyjni i politycy PiS używają określenia "aborcja eugeniczna", jednak jest to przesłanka embriopatologiczna. Sformułowanie to używane jest w celu wywołania skojarzeń, które nie do końca odpowiadają faktycznemu stanowi rzeczy. Hasło to sugeruje, że przerwanie ciąży, ma na celu wykluczenie wadliwych jednostek. 

Wyrok TK. Aborcja z powodów uszkodzenia płodu lub jego poważnej choroby zabroniona

Do tej pory przepisy w Polsce pozwalały na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Kobiety mogły się decydować na taki krok w sytuacji, gdy ciąża była wynikiem popełnienia przestępstwa, stwarzała zagrożenie życia ciężarnej kobiety. Możliwa była również aborcja  z powodów uszkodzenia płodu lub jego poważnej choroby.

Decyzja wydana przez Trybunał Konstytucyjny doprowadziła jednak do istotnej zmiany w kontekście przepisów prawnych. Zgodnie z nią odrzucona została trzecia z tych przesłanek; uznano ją za niezgodną z Konstytucją RP.

Choroby i uszkodzenia płodu umożliwiające aborcję. Wyszczególniono pięć schorzeń

Wykonanie "aborcji eugenicznej" było możliwe w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki wskazywały na możliwość wystąpienia nieodwracalnego upośledzenia płodu lub choroby zagrażającej jego życiu - wynika z treści art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Aborcja w tym przypadku była możliwa do momentu, gdy płód osiągnął wiek umożliwiający mu przeżycie poza organizmem matki.

Zgodnie z tymi przepisami, do takiego przerwania ciąży kwalifikowały się następujące schorzenia:

  • Trisomia chromosomu 21 (zespół Downa),
  • Trisomis chromosomu 18 (zespół Edwardsa),
  • Trisomis chromosomu 13 (zespół Patau),
  • Trisomis chromosomu 8 (zespół Warkany’ego),
  • Acefalia i mikrocefalia.

W 2019 roku w Polsce wykonano około 1,1 tys. legalnych zabiegów przerwania ciąży. Z powodu nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu przeprowadzono 1074 z nich. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oznacza w takiej sytuacji, że ponad 98 proc. wszystkich zabiegów zostanie zakazana.

Zobacz wideo Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. aborcji z powodu wad płodu. "Zapis niezgodny z konstytucją"
Więcej o: