Nauka hybrydowa i nauczanie zdalne. Na czym polegają? Gdzie zostaną wprowadzone?

15 października minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że szkoły znajdujące się w powiatach w strefie żółtej wprowadzą naukę hybrydową, zaś w strefie czerwonej rozpoczną się lekcje zdalne. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało poradnik dla dyrektorów, w którym wyjaśniono zasady przeprowadzania zajęć w obu formach. Szczegóły znajdują się poniżej.

Praktycznie każdego dnia pojawiają się nowe informacje na temat tego, jak w najbliższych tygodniach czy miesiącach będzie wyglądała nauka na każdym poziomie edukacji. Nauka hybrydowa i nauczanie zdalne to dwie formy, które mają zostać wdrożone przez coraz większą liczbę szkół. Poniżej wyjaśniamy, na czym one polegają.

Nauka hybrydowa i nauczanie zdalne: w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych

Od 17 października funkcjonują nowe zasady bezpieczeństwa w obu strefach. Jeśli chodzi o żółte strefy i aspekt edukacji, rząd podjął decyzję o rozpoczęciu nauczania hybrydowego na poziomie szkół wyższych i ponadpodstawowych.

Ostrzejsze restrykcje dotyczą czerwonych stref, również w kontekście edukacji. W szkołach wyższych i ponadpostawowych, zlokalizowanych w tych obszarach prowadzone są zajęcia zdalne, z wyłączeniem zajęć praktycznych.

Nauka hybrydowa i nauczanie zdalne. Jak wyglądają?

Nauka hybrydowa to nic innego, jak połączenie lekcji organizowanych w tradycyjny sposób z lekcjami zdalnymi. Taka forma organizowania zajęć szkolnych ma zostać wprowadzona w szkołach wyższych i średnich, znajdujących się na terenie powiatów zlokalizowanych w żółtej strefie.

Najważniejsze zalecenia dotyczące nauczania hybrydowego, wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to:

  1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
  2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
  4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
  5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
  6. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.
  7. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
  8. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.
  9. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.

W strefach czerwonych z kolei szkoły wyższe oraz średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że "ograniczenie zajęć w szkołach pozwoli zmniejszyć liczbę interakcji i ograniczy rozprzestrzenianie się wirusa".

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące nauki hybrydowej i zdalnej znajdują się POD TYM LINKIEM. Resort zamieścił w nim wszelkie porady dla nauczycieli i dyrektorów, pozwalające efektywnie przeprowadzać zajęcia na wszystkich poziomach nauczania.

Zobacz wideo Czy szkoły podstawowe przejdą na nauczanie zdalne? Rzecznik rządu odpowiada
Więcej o: