Pierwszy dzień szkoły. Czy w szkole trzeba mieć maseczki? Zasady dla uczniów i ich obowiązki

Czy w szkole dzieci muszą nosić maseczki? Rok szkolny 2020/21 nadchodzi wielkimi krokami, a uczniowie w dalszym ciągu nie wiedzą, jak będą wyglądały ich lekcje. Poniżej znajdują się wszelkie informacje na temat zasad sanitarnych, jakie będą obowiązywać od 1 września.

1 września to pogrubiona data w kalendarzu wszystkich uczniów. W tym roku pierwszy dzień tego miesiąca wypadł we wtorek i oznacza on rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Aktualna sytuacja epidemiologiczna sprawia, że żywo dyskutowany jest temat maseczek w szkołach. Jak wyglądają zasady i obowiązki w tej kwestii?

Czy w szkole obowiązują maseczki? Z odpowiedzią wytyczne MEN

Aspekt noszenia przez uczniów maseczek w szkołach został wzięty pod uwagę w wytycznych przygotowanych przez MEN na rok szkolny 2020/21. W dokumencie zapisano, że od 1 września "obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust".

Nie tak dawno minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiedział, że obowiązek noszenia maseczek we wszystkich szkołach nie zostanie wprowadzony. - W każdej placówce sytuacja jest nieco inna. Rozważaliśmy jeszcze raz, co zrobić z obowiązkiem noszenia maseczek i pierwotnie wskazaliśmy, że takiego obowiązku nie będzie. Natomiast tam, gdzie warunki szkolne, bardzo wąskie korytarze, wielkość szkoły bądź stan zagrożenia epidemicznego będzie wskazywał na to, że trzeba będzie podjąć jakieś dodatkowe środki ostrożności, to wtedy dyrektor chyba powinien zalecić osłony nosa i usta w miejscach wspólnych - mówił.

Wśród zasad sanitarnych na rok szkolny 2020/21 znajdują się następujące punkty:

  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
  • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
  • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
  • Stołówka szkolna: Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

Dokładne wytyczne na rok szkolny 2020/21 znajdują się w pliku. Można go pobrać TUTAJ.

Maseczki w szkole. Sytuacja w żółtych i czerwonych strefach oraz innych krajach

Co w sytuacji, gdy szkoła znajduje się na terenie powiatu dodanego do żółtej lub czerwonej strefy? W takiej sytuacji inspektor sanitarny wydaje zalecenia dyrektorom szkół dotyczące kwestii zasłaniania ust i nosa, a nawet przejścia na kształcenie na odległość lub całkowitego działania placówki edukacyjnej w tym trybie.

W Polsce noszenie maseczek w szkołach póki co nie jest odgórnie wymagane. Inaczej jest w Niemczech, gdzie młodzież musi je nosić na korytarzach (w Nadrenii Północnej-Westfalii także podczas lekcji). Na Słowacji obowiązek ten dotyczy tylko starszych uczniów (przez pierwsze dwa tygodnie) czy w Turcji (regularne noszenie maseczek i badanie temperatury).

Niewykluczone, że obowiązek ten dotrze również do Belgii i na Litwę. Zasady noszenia maseczek w szkołach w obu krajach mogą zostać wprowadzone w sytuacji, gdy liczba zakażeń ulegnie zwiększeniu.

Zobacz wideo Powrót do szkół. „Mam poczucie, że ostatnie miesiące zostały zmarnowane”
Więcej o: