Matura 2020. Egzamin poprawkowy. Jak i do kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Matura 2020. Dziś tegoroczni maturzyści poznali wyniki testu. Osoby, którym się nie powiodło i nie zdołały uzyskać odpowiedniej liczby punktów mogą podejść do egzaminu poprawkowego. Jak i do kiedy trzeba złożyć oświadczenie? Poniżej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące poprawkowych egzaminów maturalnych.

W tym roku egzamin maturalny odbył się później niż w minionych latach. Maturzyści rozpoczęli zmagania z poszczególnymi przedmiotami 8 czerwca, wskutek czego przesunięta została również data opublikowania wyników matury 2020.

Matura 2020. Kiedy egzamin poprawkowy?

Maturzyści, którym nie udało się uzyskać odpowiedniej liczy punktów mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Poprawka matury 2020 również odbędzie się w późniejszym terminie, niż to miało miejsce w poprzednich latach. Zazwyczaj odbywał się on w sierpniu, jednak teraz zaplanowano go na wrzesień.

Poprawkowa sesja matury 2020 odbędzie się:

  • Matura poprawkowa, część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się 8 września.
  • Matura poprawkowa, część ustna zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi w tym roku nie odbędzie się.

Matura 2020. Jak i do kiedy złożyć zaświadczenie?

Ci, którzy chcą podejść do poprawki matury 2020 muszą złożyć odpowiednie zaświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Termin na wykonanie tego obowiązku mija 14 sierpnia.

Jak informuje CKE, "absolwent w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną".

Do egzaminu poprawkowego z matury 2020 mogą przystąpić wyłącznie ci maturzyści, którzy z matury obowiązkowej, na poziomie podstawowym, osiągnęli wynik niższy niż 30 proc. Ci, którzy zdali maturę, ale chcą poprawić jej wynik, mogą to zrobić dopiero w przyszłym roku.

Zobacz wideo Dwóch maturzystów zniszczyło podświetlany pylon przed budynkiem policji w Sochaczewie.
Więcej o: